การตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ในห้องอาหาร

ทางเลือกของการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์เป็นรสนิยมส่วนตัว และได้รับ อิทธิพลจากรูปแบบของบ้านส่วนรวม ซึ่งห้องอาหารที่แยกห้องนี่มักจะใช้เป็นห้อง รับรองแขกด้วย และจุดเด่นของห้องจะต้องอยู่ที่โต๊ะอาหาร ส่วนอื่นๆ เป็นส่วนประกอบในการออกแบบห้องอาหารเท่านั้น การออกแบบห้องอาหาร ผู้ออกแบบจะต้องสอบถามผู้อยู่อาศัยว่าอาหารประจำวันที่รับประทานเป็นอาหาร ประเภทใด บางบ้านนิยมอาหารฝรั่ง บางบ้านนิยมอาหารไทย หรืออาหารจีน และ อาหารมื้อที่ทุกคนในบ้านพร้อมหน้ากันมากที่สุด ได้แก่ อาหารมือเย็น ดังนั้นการจัดห้อง หรือเลือกโต๊ะอาหารควรคำนึงถึงประเภทของอาหารเย็นมากกว่ามืออื่น ๆ โต๊ะอาหารเป็นจุดศูนย์กลางของห้องอาหาร เก้าอี้จะมีพอเหมาะกับ ขนาดโต๊ะ หรือมีเก้าอีสำรองตั้งอยู่รอบนอกติดผนังอีกประมาณ 2 ตัว เพื่อใช้เสริม เมื่อจัดวางโต๊ะและเก้าอีรับประทานอาหาร ควรเว้นระยะห่างระหว่างเก้าอีกับผนัง โดยรอบพอให้ผู้บริการสามารถเดินบริการได้สะดวก หรือควรเว้นพื้นที่ จากขอบโต๊ะถึงผนังกว้างประมาณ 1.20 – 1.50 เมตร เพื่อเอาไว้เดินอีกด้วย

Read More

พื้นฐานการออกแบบบ้าน

การออกแบบบ้านนั้นเพื่อที่จะทำให้ผู้อยู่อาศัยมีความสุขมากที่สุดนั้น โดยพื้นฐานแล้วจะต้องคำนวนถึงสิ่งหลัก ๆอยู่ทั้งหมด อย่างคือ การวางแบบแปลน ,การระบายอากาศ , แสงสว่าง และเสียงรอบข้าง การวางแบบแปลนนี้จะหมายถึงการจัดอย่างเป็นสัดเป็นส่วน ใช้สอยพื้นที่ต่าง ๆให้คุ้มค่าดูดี เมื่ออยู่อาศัยแล้วให้ความรู้สึกปลอดโปร่ง ปลอดภัย ไม่อึดอัด ส่วนการระบายอากาศนั้นก็คือมวลอากาศที่อยู่ภายในตัวบ้านสามารถถ่ายเทได้ดีเพียงใด มีช่องทางลมเข้าออกไหม สามารถระบายกลิ่นไม่พึงประสงค์ออกจากตัวบ้านได้หรือไม่ เช่นกลิ่นจาก ห้องน้ำ ห้องครัว และห้องรับประทานอาหาร เป็นต้น ในหัวข้อต่อไปคือเรื่องของแสง โดยเฉพาะ แสงจากธรรมชาตที่สอดส่องเข้าไปยังตัวบ้าน ซึ่งแสงเหล่านี้ถ้าหากส่องเข้าไปในตัวบ้านแบบไม่ถูกที่ถูกเวลาละก็ แสงเหล่านี้ก็จะไปสร้างความรำคาญให้ผู้อยู่อาศัยได้มาอยู่เหมือนกัน เช่นบริเวณห้องที่เป็นสีขาวในเวลากลางวัน เมื่อแสงส่องเข้ามามากเกินแล้วละก็ ก็อาจจะทำให้ผู้อยู่อาศัยไม่สบายตาได้เช่นกัน สุดท้ายคือเรื่องของเสียงรอบข้าง ที่อาจจะสร้างความรำคาญให้กับผู้อยู่อาศัย ตัวอย่างเช่นถ้าหากบ้านอยู่ใกล้กับสถานบันเทิงทำให้ตอนกลางคืนนอนหลับลำบากได้ ซึ่งปัญหาแบบนี้ก็อาจจะใช้วัสดุดูดซับเสียงติดตั้งไว้บริเวณห้องนอนก็ได้ จะเห็นได้ว่า บ้านไม่สามารถสร้างเหมือนกันได้ทุกหลัง ถึงแม้ว่า การออกแบบพื้นฐานจะเหมือนกันก็ตาม แต่ว่ารายละเอียดเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้ออกแบบควรให้สนใจอยู่เช่นกัน

Read More

พื้นฐานการออกแบบโรงจอดร และการสร้างโรงจอดรถแบบคนงบน้อย

โรงจอดรถ มักสร้างเสาและหลังคาให้มีระยะความกว้างและความ ยาวพอเหมาะลับขนาดรถ พื้นที่จอดรถคันเดียวมีขนาดประมาณ 3.00 X 6.00 เมตร แต่ถ้าจอดรถสองคันขึ้นไปจะลดพื้นที่ด้านกว้างต่อคันลง รวมแล้วมีขนาดลง เหลือ 5.00 X 6.00 เมตร เนื่องจากใช้พื้นที่เปิดปิดประตูรถในบริเวณซ้อนทับกัน ระหว่างรถสองคัน หรือเพิ่มพื้นที่ทางเดินให้เพียงพอสำหรับโรงจอดรถที่มีผนังกั้น โดยรอบ ส่วนพื้นที่ที่จอดรถสำหรับผู้ที่ต้องใช้เก้าอี้ล้อเลื่อน เช่น คนชรา หรือคน พิการ จะต้องเว้นพื้นที่ว่างด้านข้างรถ หรือระหว่างรถสองคัน เพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย 1.00 เมตร จากพื้นที่จอดรถแต่ละคัน สำหรับการจอดและยกเก้าอี้ล้อเลื่อนขึ้น-ลง จากรถ และควรมีทางลาดขึ้นสู่อาคาร โรงจอดรถนั้นไม่จำเป็นต้องสร้างแยกออกมาจอกตัวบ้านเลยก็ได้ถ้าหากมีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ใช้สอย ซึ่งอาจจะประยุกต์ใช้เช่นการใช้ระเบียงของชั้นสอง ที่ถูกออกแบบมาตั้งแต่การสร้างบ้านแล้วว่าให้เป็นรองจอดรถก็ได้ แต่ว่าวิธีนี้ไม่เหมาะสำหรับโครงสร้างบ้านที่ออกแบบมาเพื่อการณ์นี้ แต่ว่าก็สามารถแก้ปัญหาได้โดยการนำรถมาจอดไว้ข้าง ๆตัวบ้านเลยก็ได้ แล้วทำการต่อเติมบ้านออกไปเป็นเพลิงเพียงเล็กน้อยคล้านกันสาด ซึ่งอาจจะสร้างด้วย แผ่นเหล็ก สังกะสี ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนงบน้อยและมีพื้นที่บ้านอย่างจำกัด

Read More

ออกแบบบ้านเพื่อชีวิตที่มีสุข

บ้านพักอาศัยเป็นสถาปัตยกรรมพื้นฐานในวิถีชีวิตมนุษย์ สถานที่ซึ่งมีผู้อยู่อาศัยอยู่ อย่างถาวรแม้จะมีเพียงคนเดียวหรือมากกว่านั้น และอาจมีผู้มาอาศัยอยู่ด้วยชั่วคราวเป็นบางเวลา การที่คนอยู่ในบ้านเป็นเวลานาน และมีหลากหลายวัย มีการเจรญเติบโต จนกระทั่งเจ็บป่วยในบางครั้ง และแก่ชราลงไปนั้น ย่อมต้องการความเป็นอยู่ภายในบ้านที่สะดวก สบาย และปลอดภัย สำหรับทุกคน มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสำหรับผู้อยู่อาศัยที่มีสมรรถภาพทางกายน้อยกว่าคนทั่วไป โดยทำให้บ้านสามารถรองรับการใช้สอยอย่างหลากหลาย ซึ่งจะ ช่วยให้ทุกคนในบ้านอยู่อาศัยอย่างมีความสุข การออกแบบบ้านที่ดีนั้นใช่ว่าจะคำนึงถึงเพียงช่วงเวลาไม่กี่ปีข้างหน้า เพราะว่านอกจากบ้านจะมีอายุมาขึ้นแล้วคนเราก็มีอายุเพิ่มขึ้นเหมือนกัน ซึ่งนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึง เช่น คนสูงวัยที่ร่างกายเรมเสื่อมความสามารถในการทำกิจกรรมต่าง ๆโดยเฉพาะแรงกายที่ลดน้อยลงตามธรรมชาติ คุณแม่ตั้งครรภ์ เด็กเล็กที่ร่างกายยังอ่อนแอไม่เติบโต เต็มที่ และคนที่ป่วยไข้ต่าง ๆ หรือได้รับบาดเจ็บทางกาย ที่ทำให้เกิดภาวะทุพพลภาพชั่วคราวหรือถาวร ซึ่งผู้ที่มีสมรรถภาพทางกายไม่สมบูรณ์ชั่วคราวหรือถาวรดังกล่าวต้องการสภาพแวดล้อมภายในบ้านที่ ต้องอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษในการเข้าถึงส่วนใช้สอยต่าง ๆโดยพิจารณาความพิการประที่ ต้องการอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเห็นได้ชัดที่สุด เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบ

Read More

การออกแบบครัว ตอนที่ 1 แยกครัวจากบ้านใหญ่

การออกแบบครัว จะต้องสึกษาลำดับขั้นตอนของการทำอาหาร เพื่อออกแบบให้เป็นไป ตามการใช้สอย ตั้งแต่การนำของที่ไปจ่ายจากตลาดเข้ามาในครัว เพื่อล้างและเก็บเข้าตู้เย็น หลังจาก นั้นเมื่อถึงเวลาทำอาหาร จะนำของออกจากตู้เพื่อปรุงอาหาร โดยนำไปหั่นล้างอีกครั้งหนึ่ง จึงส่งต่อไป ยังบริเวณปรุงอาหาร ได้แก่ บริเวณเตา เมื่อปรุงเสร็จจึงส่งไปยังสวนเตรียมอาหาร และห้องอาหาร เป็น ลำดับ ซึ่งการเริ่มต้นออกแบบครัว จะต้องรู้ว่ามีอุปกรณ์อะไรที่ใช้ในครัวบ้าง ต้องการที่ตั้งหรือที่เก็บมากหรือไม่ เช่น ตู้เย็น เตาไฟฟ้าหรือเตาแก๊ส อ่างล้างจาน เตาไมโครเวฟ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เครื่องปั่น ถังขยะ รูปแบบครัวที่ชอบ ประเภท อาหารที่ทำมากที่สุด ความถี่ในการใช้ครัว ความต้องการเก็บอาหารสดและแห้ง การจัดวางห้องครัวในบ้านทำได้สองวิธี คือ การแยกครัวจากบ้านใหญ่ และการรวมครัวอยู่ในบ้านใหญ่ ซึ่งการแยกครัวจากบ้านใหญ่ โดยให้ครัวอยู่ในส่วนบริการหรือเรือนเล็ก มักจะประกอบด้วย ห้องนอนลูกจ้าง ห้องน้ำ – ส้วมลูกจ้าง ห้องซักผ้าและรีดผ้า ห้องเก็บของ และโรงรถ การแยกส่วนบริการเช่นนี้เหมาะสำหรับบ้านขนาดใหญ่ที่ ไม่ต้องการให้ส่วนบริการปะปนกับบ้านหลัก และเส้นทางจากเรือนเล็กมายังอาคารใหญ่นี้จะต้องเดินผ่านเส้นทางบริการ ซึ่งใช้การส่งอาหารจากครัวขึ้นสู่ห้องเตรียม อาหารและยังเป็นเส้นทางที่ลูกจ้างเดินไปสู่อาคารใหญ่เป็นประจำอีกด้วย ดังนั้นเส้นทางนี้ควรมีหลังคาคลุมเพื่อไม่ให้เปียกฝน และครัวควรอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้ […]

Read More

แนวทางการเลือกสีทาบ้าน

สีทาบ้านนั้นจะแบ่งออกเป็นสองประเภทคือสีทาภายนอกและสีทาภายใน ซึ่งสีทาบ้านทั้งสองประเภทนี้ไม่ได้มีคุณสมบัติเหมือนกันทุกประการถึงแม้จะเป็นสีเดียวกันก็ตาม เนื่องจากว่าสภาพแวดล้อมของสีทาภายนอก และสีทาภายในต่างกันหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ แสงแดด กระแสลม ความชื้น หรือแม้กระทั้งต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัยอีกด้วย ดังนั้นในการเลือกสีทาบ้านนั้น ไม่ควรจะรีบร้อน เพราะว่ามีไม่น้อยเลย สำหรับผู้ที่ซื้อสีทาบ้านไปแล้ว แต่สุดท้ายก็ได้สีที่ไม่ถูกใจ ควรจะทดสอบและตัดสินใจให้ดีก่อน อย่างเช่น ปัจจัยดังต่อไปนี้ บ้านอยู่บริเวณไหน สภาพแวดล้อม สภาพภูมิอากาศบริเวณบ้านเป็นอย่างไร ฝนตกบ่อย น้ำท้วมเป็นประจำหรือไม่ หรือมีลมมรสุมพัดมารึเปล่า และนอกจากจะคิดเรื่องปัจจัยแวดล้อมคร่าว ๆไปแล้ว สิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งก็คือแสงและเงา เพราะถึงแม้ว่าจะเป็นสีทาบ้าน ที่มีเฉดสีเดียวกันก็ตาม แต่ถ้าหากถูกแสงและเงาที่ต่างกันมากเกินไปตกกระทก ก็จะกลายเป็นสีที่เพี้ยนแล้ะไม่เข้ากันได้ง่าย ๆ การเลือกสีท้าบ้านนั้น หลัก ๆแล้วส่วนใหญ่ก็มากจากความต้องการของเจ้าของบ้านเป็นหลักอยู่แล้ว ว่าต้องการสีอะไร แต่ว่าถ้าหากเจ้าของบ้านไม่เจอสีที่เลือกซักที ก็อาจจะลองสีใหม่ ๆบ้างเช่น อาจจะเคยคิดว่าสีพื้น ๆนี้แหละเหมาะสมแล้ว แต่ว่าในทางกลับกัน สีพื้น ๆเหล่านี้ก็ทำให้น่าเบื่อได้ไม่น้อยเหมือนกันเนื่องจากขาดความน่าสนใจ

Read More

การออกแบบครัว ตอนที่ 2 รวมครัวอยู่ในบ้านใหญ่

การรวมครัวอยู่ในบ้าน เหมาะสำหรับบ้านที่มีพื้นที่จำกัด เป็น บ้านขนาดเล็ก ทาวน์เฮ้าส์ หรือคอนโดมีเนียม ครัวจะมีหน้าที่เป็นห้องเตรียม อาหารด้วย ห้องนอนลูกจ้างจะมีเพียงหนึ่งห้อง อยู่รวมกันในบ้านใหญ่หลังเดียว สะดวกต่อการติดต่อ และช่วยประหยัดค่าก่อสร้างอีกด้วย ซึ่งการจัดวางส่วนรับประทานอาหารหลักไว้ในครัวไม่เหมาะสมกับครอบครัวใหญ่ และครอบครัวที่รับประทานอาหารไทย จีน เพราะมีการผัดหรือ ทำอาหารร้อนๆ เพื่อเสิร์ฟทันที ภายในห้องครัวจะมีกลิ่นอาหารฟุ้งกระจาย ไม่น่า นั่งรับประทานอาหารเลย แต่ว่าส่วนบางบ้านที่รับประทานอาหารฝรั่งเป็นประจำ ซึ่งอาจจะมีส่วนรับประทานอาหารอยู่ในครัวเลย เนื่องจากอาหารฝรั่งมักเป็นประเภทต้ม กลิ่นไม่รุนแรงอีกด้วย โต๊ะอาหารทีตั้งประจำไว้ในครัว โดยเฉพาะบ้านทีแม่บ้านทำอาหาร เอง จะเป็นบริเวณที่พบปะกันในครอบครัวระหว่างสมาชิกในบ้าน ส่วนบ้านที่มีโต๊ะลูกจ้างในครัวมักจะเป็นที่รับประทานอาหารของลูกจ้าง ครัวเป็นบริเวณที่มี กลิ่นอาหารซึ่งเกิดจากการปรุงอาหารประจำกัน ทิศทางของการวางครัวจึงควรอยู่ ปลายลม หรือบริเวณที่ลมพัดแล้วกลิ่นจะไม่ไปรบกวนบ้านใหญ่ เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้แล้วจะเห็นได้ว่า การแยกครัวจากบ้านใหญ่ และการรวมครัวอยู่ในบ้านใหญ่นั้น ก็จะมีข้อดีข้อเสียต่าง ๆที่แตกต่างกันไป แต่ว่าในการสร้างบ้านบางที่นั้น ก็มีการออกแบบครับที่มีรูปแบบผสมผสานกันระหว่างครัวแบบแยกจากบ้านใหญ่ ครัวแบบอยู่ในบ้านใหญ่อีกด้วย โดนการแยกครัวออกจากตัวบ้าน ซึ่งอาจจะใช้ผนังกันแล้ว ให้ตัวครัวอยู่ทางใต้ลม พร้อมกับตัดตั้งตัวระบายอากาศเพื่อช่วยระบายอากาศอีกที

Read More

การวางตำแหน่งห้องอาหาร

ห้องอาหาร หรือห้องรับประทานอาหารนี้ควรอยู่ใกล้หรือติดกับห้องรับแขก ซึ่งถ้าหากมีจำนวนของห้องอยู่น้อย ก็อาจจะใช้ห้องอาหารเป็นห้องนั่งเล่นด้วยเลยก็ได้ เนื่องจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นในห้อง นั่งเล่น และห้องรับประทานอาหารมักจะเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องกันอยู่เสมอ ๆและปกติแล้วในวันหยุดคนเรารับประทานอาหารถึงสามมือ เมื่อรับประทานอาหารแต่ละมือเสร็จแล้ว สมาชิกในบ้านทุกคนก็มักจะนั่งดูโทรทัศน์หรือนั่งคุยกันอยู่ในบริเวณห้องนั่งเล่นที่อยู่ข้างเคียง อีกทิศทางหนึ่งนึ่งเอง ซึ่งก็ติดต่อกับห้องอาหารอยู่ดี ได้แก่ เส้นทางรับและส่งอาหาร จากครัวสู่ห้องเตรียมอาหาร เพื่อส่งมายังห้องอาหารอีกทีหนึ่ง แต่ทว่าในบ้านขนาดใหญ่นั้น มักจะจัดห้องอาหารแยกออกจากห้องรับแขกอีกที เนื่องจากหากมีแขกมาในช่วงเวลารับประทานอาหาร สมาชิกในบ้านจะ รับประทานอาหารได้โดยไม่รบกวนกัน ส่วนในบ้านขนาดเล็กอาจจะจัดพื้นที่รับประทานอาหารไว้ในห้องเดียวกับห้องรับแขก แต่ว่าจะจัดวางกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ รับประทานอาหารไว้ด้านใน ซึ่งต่อเนื่องกับส่วนเตรียมอาหารหรือครัวได้สะดวก ดังนั้นผู้ออกแบบต้องวางแผนให้ผู้อยู่อาศัยรับประทานอาหารในสถานที่ที่พอใจ สบาย ทั้งร่างกายและสายตา การตกแต่งห้องที่รวมการใช้สอยต่างประเภทไว้ในห้องเดียวกัน เช่น ห้องอาหารรวมกับห้องรับแขกนั้น รูปแบบเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งผสมผสานกันได้ โดยให้มีรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งมีมากกว่าอีกแบบหนึ่งซึ่งจะเป็นจุดสนใจของห้องแต่การใช้เฟอร์นิเจอร์ผสมผสานนี่จะต้องพิจารณาถึงเส้นสายและสัดส่วนที่กลมกลืนของเฟอร์นิเจอร์โดยรวมด้วย

Read More

ความสัมพันธ์ของรูปร่างในการออกแบบ ตกแต่งบ้าน

เราสามารถสร้างสรรค์รูปทรงกลม รูปร่างสี่เหลี่ยม รูปร่างที่โค้งมน นิ่มนวล หรือรูปที่มีมุมซึ่งค่อนข้างแข็งกระด้างซึ่งเราใช้ประโยชน์ของรูปร่างเหล่านี้เพื่อ นำไปสู่การสร้างรูปทรงต่าง ๆการใช้รูปร่างธรรมชาติและเรขาคณิตเป็นส่วนที่ทำให้ตัวห้องที่ออกแบบดูเรียบง่ายหรือยุ่งยาก และนอกจากนั้นยังคงมีลำดับการซ้ำของรูปร่างอยู่ ตามส่วนต่าง ๆภายในห้องซึ่ง การซ้ำกันนี้จะช่วยให้รูปทรงมีความสัมพันธ์กัน และจะทำให้ รูปร่างนั้นจะใช้ซ้ำกันได้อย่างไม่สินสุดโดยเปลี่ยนขนาด สีผิวสัมผัส และ ความสัมพันธ์กับรูปร่างอื่นในลักษณะที่ต่างกัน ซึ่งทฤษฎีทางค้านความงามเรียกวิธีนี้ว่า “การเปลี่ยนแปลงโดยคงเนื้อหาเดิม” เช่นการใช้ห้องรูปลสี่เหลี่ยม รูปลี่เหลี่ยมนี้จะปรากฏในที่อื่นได้ จะเป็นบริเวณของกรอบผนังห้อง บริเวณเฟอร์นิเจอร์ แต่ว่าสี่เหลี่ยมเหล่านี้จะให้ความรู้สึกที่เปลี่ยนไปเพราะสี ผิวสัมผัส ของวัตถุ หรือลวดลายของวัตถุอื่น ๆที่นำมาประกอบกันจนเป็นส่วนประกอบที่ลองตัวของสิ่งแวดล้อม เช่น ผ้าบุเก้าอี หรือผ้าม่าน แต่โดยรวมแล้วภายในห้อง ๆหนึ่ง ควรมีรูปร่างที่ขัดแย้งกันบ้างเพื่อดึงดูดความสนใจแก่ผู้พบเห็น บ้านเป็นอาคารที่ทุก ๆคนเอาใจใส่มากโดยเฉพาะบ้านของตัวเอง ผู้ออกแบบจึงมักจะมีปัญหาในการที่จะทุ่มเททั้ง แรงกาย แรงใจ อีกทั้งเวลาและสติปัญญาในการออกแบบบ้านให้ดีที่สุด ตามความต้องการของเจ้าของบ้านนั้น

Read More

การออกแบบขนาดห้อง

การกำหนดขนาดของห้องภายในห้องแต่ละห้องนั้นจะต้องคำนึงถึงการใช้งานเป็นส่วนใหญ่ เพราะว่าห้องแต่ละชนิดนั้นมีการใช้งานที่แตกต่างกัน ชนิดของเฟอร์นิเจอร์ก็จะแตกต่างกันไปด้วย การกำหนดขนาดของห้องจึงจำเป็นต้องให้มีความเหมาะสมกับการบรรจุเฟอร์นิเจอร์เข้าไปใช้ ถ้าหากห้องขนาดเล็กจำเป็นต้องเลือกเฟอร์นิเจอร์ที่ชิ้นเล็กลงหรือลดจำนวนลง ถ้าห้องขนาดใหญ่เฟอร์นิเจอร์อาจมีชิ้นใหญ่ หรือมีหลายชิ้นขึ้น เช่น ห้องนอน ซึ่งห้องนอนเป็นส่วนประกอบหลักของบ้านห้องหนึ่ง เป็นที่พักผ่อนด้วยความสุขสบายใจ และเป็นส่วนตัว ห้องนอนในบ้านอาจแยกเป็นหลาย ๆห้องซึ่งอาจจะมีขนาดเล็กและขนาดใหญ่ตามความจำเป็นของการใช้งาน และ ความต้องการของผู้ใช้ห้องนั้น ๆและห้องนอนควรเป็นสถานที่อากาศปลอดโปร่งมีลมพัดส่ายเทได้สะดวกและอยู่ในส่วนของบ้านที่เป็นมุมสงบ และในส่วนของการจัดห้องนอนในบ้านพักอาศัยนั้นควรจะเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ในเรื่องความของความประทับใจหรือมีความ จำเป็นส่วนตัวเป็นหลัก ใดยทั่วไปบ้านขนาดกลางหรือขนาดเล็ก การจัดห้องนอนอาจมีส่วน ทำงาน ดูทีวี และมีที่แต่งตัวอยู่ รวมกันภายในห้อง ใดยวิธีจัดสัดส่วนพื้นที่ให้สัมพันธ์ในการใช้งาน แต่ว่าในบางกรณีนั้นก็จะมีการจัดห้องนอนแยกส่วนกันตามความเหมาะสม และขนาดของเฟอร์นิเจอร์ก็ต้องจัดให้เหมาะกับขนาดของห้องนอน โดยเฉพาะที่นอนซึ่งนับเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการนอน ใดยทั่วไปเตียงนอนจะประกอบด้วยตัวที่นอนที่สามารถออกแบบ ด้านหัวเตียงเป็นแบบต่าง ๆได้ตามต้องการ ส่วนตัวที่นอนจะมีขนาดที่มีขายตามท้องตลาดถือเป็นขนาดมาตรฐาน การออกแบบเรานำมาใช้ประกอบกับเตียงนอนได้เลย นอกจากว่ามีการออกแบบขนาดหรือรูปแบบของที่นอนที่ไม่ เหมือนทั่วไป จำเป็นต้องกำหนดขนาดและรูปแบบสำหรับสั่งทำใหม่ได้ตามที่ต้องการ

Read More

อ่างล้างหน้า สิ่งเล็ก ๆที่สำคัญมากในการออกแบบบ้าน

อ่างล้างหน้ามีหลายรูปแบบแยกตามวิธีการติดตั้งทั้งชนิดแขวนผนังและติดทั้งกับเคาน์เตอร์ในรูปแบบต่าง ๆ หลากหลายขนาด และสัดส่วนด้านในของตัวอ่างหรือด้านติดผนังนักจะเผื่อพื้นที่สำหรับติดตั้งก๊อกน้ำ ที่วางเครื่องใช้ที่จำเป็นเช่นสบู่ อ่างบางชนิดมีเฉพาะตัวอ่างฝังใต้เคาน์เตอร์พื้นที่วางสิ่งของเหล่านี้จึงอยู่บนบริเวณเคาน์เตอร์ หิ้งติดผนังหรือชิ้นวางของ วัสดุทาอ่างล้างหน้านอกจากกระเบื้องเคลือบแล้วยังมีวัสดุอื่น ๆอาทิหินเทียม(หินสังเคราะห์) หินธรรมชาติ เช่น หินอ่อน หินแกรนิต โลหะ เช่น เหล็กกล้าไร้สนิม ทองเหลือง ทองแดง กระจกใสชนิดหนาและวัสดุหล่อในที่ เช่น คอนกรีตเสริมเหล็กทาผิวหินขัดหรือซีเมนต์ขัดมัน อ่างขนาดเล็กนี้ใช้ทำกิจกรรมหลักคือล้างมือ ล้างหน้าแปรงฟัน ซึ่งไม่ต้องก้มตัวลงมาก อาจไม่ต้องกว้างยาวมากนัก แต่อ่างขนาดใหญ่ที่จะใช้ซักผ้าหรือสระผมด้วยควรมีความกว้างและความลึกเพียงพอให้ก้มตัวและศีรษะลงได้สะดวก อ่างล้างหน้ำเหล่านี้ก็จะมีรูปร่างตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานที่แตกต่างกันไปเป็นส่วนใหญ่และอาจจะแตกต่างกันไปตามความชอบของผู้ใช้งาน เช่นอ่างล้างหน้ำ แบบหมุน อ่างล้างหน้ำแบบเปดวาวล์ อ่างล้างหน้าแบบท้องเว้ายุบลงไปหรืออ่างล้างหน้าแบบท้องเรียบ ๆซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ล้วนแต่ขึ้นอยู่กับรสนิยมความชอบของผู้ใช้ทั้งนั้น อ่างล้างหน้าเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องใด้ใช้ในชีวิตประจำวันและเป็นสิ่งแรก ๆ ที่เจอในเวลาตื่นนอนฉะนั้นถ้าหากมีอ่างล้างหน้ำไม่ถูกใจคนใช้ก็อาจจะทาให้คนใช้อารมณ์มัวหมองไปทั้งวันก็เป็นได้

Read More

การออกแบบห้องน้ำส่วนตัวในบ้าน

การออกแบบห้องน้ำในบ้านพักอาศัยจะต้องพิจารณาตำแหน่งที่ตั้ง จำนวน ลักษณะการใช้สอย การจัดวางทิศทางของสุขภัณฑ์ ระบบสุขาภิบาล ระบบระบายอากาศ ตั้งแต่เริมแรก เพื่อออกแบบ ให้ลงตัวตั้งกับแผนผังและโครงสร้างบ้าน สำหรับการใช้สอยอย่างสะดวก ถูกสุขลักษณะ รวมตั้งการวาง ตำแหน่งห้องน้ำ ชั้น 1 ชั้น 2 และ ชั้น 3 ควรวางให้มีตำแหน่งตรงกันทางตั้ง เพื่อประหยัดระบบ สุขาภิบาล เนื่องจากการซ้อนชั้นตำแหน่งเดียวกันจะใช้ระบบท่อแนวดิ่งร่วมกันได้ ห้องนำอาจจะเป็นห้องที่ถูกละเลยมากที่สุดในบ้าน บ้านบางหลังจะ จัดห้องนำไว้ใต้บันได เป็นเพียงห้องเล็ก ๆ แคบ ๆ ช่องทางระบายอากาศ และแสง สว่างก็อาจไม่เพียงพอ แต่ในวันหนึ่งๆ ห้องนำให้บริการแก่สมาชิกในครอบครัว หลายคนคนละหลายครั้ง ดังนั้นจึงสมควรออกแบบห้องนำให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสวยงาม การใช้ห้องนำ นอกจากการขับถ่ายของเสีย อาบน้ำชำระร่างกาย ล้างหน้า ล้างมือ แปรงฟัน แล้ว ยังอาจมีกิจกรรมอื่นประกอบ เช่น อ่านหนังสือ ออกกำลังกาย เป็นต้น ในการออกแบบจึงควรศึกษากิจกรรมของผู้ใช้ให้ละเอียด ซึ่งห้องนำแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆตามการใช้สอยและประเภทของผู้ใช้ ได้แก่ ห้องน้ำส่วนตัว […]

Read More

ห้องนั่งเล่นสำหรับครอบครัวที่มีความส่วนตัวสูง

ห้องนั่งเล่นสำหรับครอบครัวที่มีความส่วนตัวสูงซึ่ง ห้องนั่งเล่นประเภทนี้ในห้องนั่งเล่นที่แยกออกจากห้องรับแขกอย่างชัดเจนนี้ ถ้ามีขนาดใหญ่พอก็ต้องจัดวาง ส่วนที่เป็นส่วนนั่งเล่นหลัก ส่วนสำหรับเด็กเล่น และส่วนที่นั่งเล่นสำหรับ ปูย่าตายาย แยกจากกัน เพื่อไม่ให้เสียงรบกวนซึ่งกันและกัน ส่วนนั่งเล่นหลัก มักจะมีโทรทัศน์ โต๊ะ/ เก้าอี้ชุดที่สามารถนั่ง และนอนเล่นได้อย่างสบาย และอาจจะมีเก้าอี้เพื่อรองรับขาที่จะยืดขาออกมาจนเสมอเข่าได้ บริเวณนี้เป็นบริเวณที่ใช้ร่วมกัน และในส่วนที่นั่งทำงานผู้ใหญ่ ชุดเฟอร์นิเจอร์สำหรับพักผ่อนอ่านหนังสือ ของผู้ใหญ่ และส่วนทำการบ้านของเด็ก ที่รวมอยู่ในห้องนั่งเล่นนี้จะต้องจัดมุมให้ ห่างจากมุมดูโทรทัศน์ เพราะจะช่วยให้มีสมาธิในการคิด อ่าน เขียน ชุดโต๊ะทำงานผู้ใหญ่ มักจะมีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และมีตู้เก็บหนังสือ ของใช้สำหรับการทำงาน ชุดนั่งเล่นและทำการบ้านของเด็กจะมีโต๊ะและเก้าอี้เด็กขนาดเล็กตามอายุ พร้อม ชั้นเก็บหนังสือ หรือตู้เก็บของเล่นที่จะหยิบใช้ได้สะดวก ถ้าเป็นบ้านขนาดใหญ่ อาจจะแยกส่วนทำงานออกไปจากบริเวณนั่งเล่นเลยก็ได้ และหากในบ้านมีเด็กเล็กควรมี พื้นที่ว่างเพียงพอสำหรับเด็กเล่นของเล่นบนพื้นที่ปลอดลัย ไม่มีเหลี่ยมมุม โต๊ะ / ตู้ ที่เด็กจะวิ่งชนจนได้รับบาดเจ็บได้

Read More