จากบทความที่แล้วเรื่อง การจัดห้องครัวต่อนที่ 1 ท่านผู้อ่าก็คงจะทราบการจัดวางตกแต่งห้องครัวพอคร่าว ๆแล้วซึ่งจากตัวอย่างในบทความที่ 1 นั้นจะสังเกตเห็นได้ว่า การจัดห้องครัวไม่ว่าจะเป็นการจัดแบบเป็นเกาะ หรือจัดชิดผนังแบบใด ก็ตาม การจัดต้องคำนึงถึงความสัมพันธ์ในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอนด้วยเสมอ
1. บริเวณตู้เย็นกับอ่างล้าง เป็นส่วนที่มีความสัมพันธ์ในการทำงานที่ติดต่อกันเสมอ คือ การปรุงอาหารมีการนำของเข้าหรือออกจากตู้เย็น หรือการล้างทำความสะอาดอาหารแล้วจึงนำเข้าตู้เย็น การจัดวางจึงควรให้อยู่ในตำแหน่งที่ใกล้ชิดกัน และขณะเดียวกันควรมีพื้นที่สำหรับการเตรียมอาหารหรือวางสิ่งของด้วย ซึ่งจากตู้เย็นควรมีที่พักวางของที่จะนำเข้าเก็บหรือนำออกจากตู้เย็น ส่วนอ่างล้างจะมีที่พักวางภาชนะที่จะล้างหรือล้างแล้ว ก่อนนำไปเก็บ
2. บริเวณอ่างล้างและเตาประกอบอาหาร เมื่อนำอาหารที่จะปรุงออกจากตู้เย็นมาบริเวณอ่างล้างเพื่อ เตรียมล้าง เตรียมหั่น เรียบร้อยแล้วจะนำไปปรุง ฉะนั้นระหว่างอ่างล้างและเตาประกอบอาหารควรมีที่พักวาง สำหรับการเตรียมการตังกล่าว ในส่วนของเตาและอ่างล้างนี้ถึงแม้ว่าจะมีความสัมพันธ์กันต่อเนื่องในการทำงานก็ ไม่ควรวางชิดกัน
3. บริเวณเตาไฟประกอบอาหารกับตู้เย็น ส่วนนี้จะมีความสัมพันธ์กันน้อย จึงไม่จำเป็นต้องวางใกล้กัน
จะเห็นได้ว่าเมื่อมีการจัดวางลำดับของเฟอร์นิเจอร์ตามลำตับความสัมพันธ์ในการทำงานแล้ว จะทำให้การทำงานในครัวมีความสะดวกและปลอดภัย และการจัดห้องครัวยังต้องคำนึงถึงพื้นที่สำหรับจัดเก็บวางภาชนะต่าง ๆที่จำเป็น สำหรับการทำงานด้วย ซึ่งสิ่งของเครื่องใช้ภายในครัวจะมีมากมาย หลายขนาดหลายรูปแบบและมีจำนวนมาก ควรคิดถึงที่เก็บที่วางให้เหมาะสมกับลักษณะของของใช้นั้น ๆเช่น ซ้อนล้อม มีด หม้อ ฝาหม้อ กระทะ ฯลฯ ของ แต่ละขั้นต้องการวิธีเก็บและขนาดที่แตกต่างกัน

Leave a Reply