จากทั้งสองบทความที่ผ่านมานั้น ผู้อ่านคงจะได้ทราบถึงความสัมพันธ์ในการจัดวางองค์ประกอบของห้องครัวไปบ้างแล้ว และในบทนี้เราจะกล่างถึงส่วนหัวใจหลักในการทำอาหาร ซึ่งเป็นส่วนของการปรุงอาหารนั่นเอง
ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับห้องครัวนั้น สิ่งที่จะขาดไปไม่ได้เลยก็คือ เตาประกอบอาหาร ซึ่งเตาประกอบอาหารที่นิยมใช้อยู่ในปัจจุบันมีหลายชนิด เช่น เตาแก๊ส เตาไฟฟ้า เตาอบ เตาไม่โครเวฟ และการทำงานของเตาประกอบอาหารเหล่านี้จะให้ความสะดวก รวดเร็ว และสะอาด ในการประกอบอาหารสามารถ เปิด ปิดการใช้งานได้รวดเร็วตามความต้องการ ไม่มีเขม่และควันไฟมาก แต่อย่างไรก็ตามการใช้งานกับเตาทุก ชนิดจะต้องมีความระมัดระวังในเรื่องความปลอดภัยเสมอ และสำหรับเตาแก๊สซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันอยู่ทั่ว ๆไป จะมีถังเก็บแก๊สเป็นส่วนประกอบอีกด้วย ดังนั้นการจัดวางเตาแก๊สจึงต้องคิดถึงถังเก็บแก๊ส ว่าไม่ควรวางถังแก๊สไว้บนดินหรือที่ พื้นแฉะนาน ๆเพราะกังจะผุกร่อนได้ และจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายตามมา
ถึงแม้ว่าเราจะใช้เตาที่ไม่ก่อให้เกิดควันแล้วก็ตาม แต่ว่า ในการทำอาหารนั้น จะต้องมีกลิ่นของอาหารออกมาอย่างแน่นอน จึงต้องใช้เครื่องดูดควัน เพื่อที่จะกำจัดควัน และกลิ่นต่าง ๆจากอาหาร
อ่างล้าง เป็นที่สำหรับล้างภาชนะและอาหารที่มีความจำเป็น และสำคัญมากในการประกอบอาหาร การติดตั้งอ่างล้างต้องให้สะดวกสำหรับการทำงานจริงในขณะล้างด้วย เช่น มีที่พักวางภาชนะที่จะล้าง และล้างเสร็จแล้วมี ที่สำหรับผึ่งตากให้แห้งก่อนเก็บเช้าตู้ การวางอ่างล้างควรอยู่ในบริเวณที่มีลมตามธรรมชาติพัดผ่านได้สะดวก จะทำให้บริเวณนี้ไม่ชื้นแฉะเกินไป บริเวณอ่างล้างนี้จะมีทั้งท่อน้ำดีและท่อน้ำตั้ง อาจมีการรั่วซึมผ่านช่องน้ำนี้ ทำให้เกิดความชื้นและเป็นรา ในที่สุดจะผุกร่อนต่อไปดังนั้นในการออกแบบอ่างล้างหรือเฟอร์นิเจอร์บริเวณนี้ต้องคำนึงถึงการ ถ่ายเทของอากาศด้วย

Leave a Reply