การจัดห้องครัวตอนที่ 4

นี่เป็นบทความตอนสุดท้ายในเรื่องของการจัดห้องครัว ซึ่งเป็นตอนที่ 4 ดังนั้นถ้ายังไม่ได้อ่านบทความเรื่อง การจัดห้องครัวตอนที่ 1 ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 นั้นผู้เขียนก็แนะนำให้กลับไปอ่านให้ครบก่อนเพื่อจะได้มีความเข้าใจในเนื้อหาของบทนี้อย่างถูกต้อง
ตู้เย็น ถือเป็นส่วนประกอบที่สำคัญสำหรับห้องครัว ซึ่งการจัดวางตู้เย็นต้องสะดวกสำหรับการใช้งานได้ตลอดเวลา และควรวางให้ห่างจากส่วนที่จะได้รับความร้อน เช่นทางต้านที่มีแดดส่องตลอดเวลาหรือวางใกล้เตาไฟ และควรวางให้ห่างจากผนังอย่างน้อยประมาณ 0.10 เมตร เพราะความร้อนที่ต้านหลังตู้เย็นจะได้สามารถระบายออกได้อย่างรวดเร็ว
ตู้เก็บของใช้ในห้องครัวเป็นตู้ที่มีความจำเป็นมาก เพราะของใช้ในครัวมีมากมายทั้งชิ้นเล็กและ ชิ้นใหญ่ การจัดเก็บต้องให้มีระเบียบและหยิบใช้ได้สะดวก จัดเป็นหมวดเป็นกลุ่มของการใช้งาน ของใช้ในห้องครัว เช่น หม้อช้าว หม้อแกง กระทะ กะละมัง ช้อน ล้อม มีด ถ้วย ขาม ฯลฯ ขนาดของตู้ควรเป็นขนาดที่สามารถเก็บของได้มีดชิดและเหมาะสมกับขนาดสิ่งของเช่น มีที่แขวนหม้อและกระทะ มีที่คว่ำถ้วยขาม ที่เก็บมีด ที่เก็บช้อน และล้อม ที่สามารถหยิบใช้ได้สะดวก ที่เก็บอาหารแห้งต้องทำตู้ที่ระบายอากาศได้ และ การจัดทำหรือออกแบบตู้เก็บของใช้ในครัว อาจทำในลักษณะเป็นทั้งที่เก็บของใช้และพักวางของบนหลัง ตู้ และใช้เป็นที่จัดเตรียมอาหารได้ด้วย ใดยมีตู้เตี้ยสำหรับเก็บของชิ้นใหญ่ และตู้ลอยสำหรับเก็บของชิ้นเล็ก ๆรวม ทั้งมีที่เก็บอาหารที่ปรุงสำเร็จแล้ว
เนื่องจากห้องครัวเป็นสถานที่ปรุงอาหาร ต้องมีสิ่งสกปรกจากการทำอาหาร มีเศษอาหาร มีความชิ้น จากการใช้น้ำล้างอาหารและภาชนะต่าง ๆการหุงต้มอาหารจะมีเขม่ามีควัน และสิ่งสกปรกอื่น ๆเกิดขึ้นในครัวมาก ควรเลือกใช้วัสดุที่สามารถเข็ดล้างทำความสะอาดได้ง่ายไม่ ดูดซึมคราบสกปรก และสามารถทนต่อแรงกดกระแทก และทนความร้อนภายในห้องครัวได้

Leave a Comment