การจัดห้องครัว ตอนที่ 1

บ้านพักอาศัยใดยทั่วไปห้องครัวนับว่าเป็นห้องที่มีความสำคัญมากห้องหนึ่งห้องนี้มีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่ ที่เหมาะสมกับการใช้งาน ครัวในสมัยก่อนนิยมให้อยู่แยกห้างออกไปจากตัวบ้านเพราะป้องกันเรื่องของกลิ่นและควันไฟหรือความสกปรกต่าง ๆจากการทำอาหาร แต่ปัจจุบันเนื่องจากความจำเป็นในเรื่องของเนื้อที่ มีจำกัด ห้องครัวจึงเข้ามาอยู่ในตัวบ้าน เป็นห้องต่างหากหรืออาจจัดเป็นบริเวณสำหรับทำครัว ทำให้มีความสัมพันธ์ โกลัชิดกับส่วนในของบ้านมากขึ้น การจัดตกแต่งห้องครัวจึงต้องคำนึงถึงความสะอาดการดูแลรักษา ความ ปลอดภัยทั่งกลิ่นและเสียง รวมทั่งควันและความสกปรกต่าง ๆการจัดวางเฟอร์นิเจอร์และของใช้ต่าง ๆต้องให้ เหมาะสมกับการใช้งานด้วย
บ้านที่มีพื้นที่กว้างขวาง อาจจัดแยกห้องครัวออกมาเป็นส่วนเตรียมอาหารต่างหากซึ่งในส่วน เตรียมอาหารนี้จะเป็นพื้นที่สำหรับการทำเครื่องดื่ม เช่น เป็นที่จัดเตรียมน้ำชา กาแฟ หรือทำอาหารง่าย ๆที่สามารถจัดทำได้เองได้สะดวกโดยไม่ต้องเข้าไปถึงในครัว บริเวณส่วนเตรียมอาหารนี้ควรเป็นบริเวณที่เชื่อมต่อหรืออยู่ระหว่างห้องอาหารกับห้องครัว ซึ่งการใช้อุปกรณ์ระหว่างห้องครัวกับส่วนเตรียมอาหารบางอย่างอาจใช้ร่วมกันได้เช่น ตูเย็น อ่างล้างภาชนะ หรือการใช้ภาชนะร่วมกัน การจัดพื้นที่ให้เชื่อมต่อกันจะทำให้สะดวกกับการใช้งาน
ในปัจจุบันการจัดห้องครัวและห้องเตรียมอาหารสามารถจัดได้อย่างเป็นระเบียบเหมาะสมกับขึ้นตอนการ ทำงาน ประกอบกับมีวัสดุหลาย ชนิดที่สามารถนำมาใช้กับครัวได้อย่างเหมาะสม จึงทำให้รูปแบบของห้องครัว ในปัจจุบันวิวัฒนาการมากขึ้น และเป็นห้องที่สามารถนำมาอยู่ในบริเวณที่พักอาศัยได้อย่างสนิทใจ เพราะความมี ระเบียบ ความสะอาด ความสะดวกสบายต่าง ๆสมบูรณ์

Leave a Comment