การจัดห้องอาหารอาจจัดได้หลายลักษณะ คือ เป็นห้องอาหารที่เน้นความเป็นทางการ หรูหรา เป็นพิธี การจัดแยกเป็นห้องใดยเฉพาะสามารถนั่งรับประทานอาหารได้ครั้งละหลาย ๆคนหรือจัดเป็นส่วนรับประทานอาหารภายในห้องครัว หรือบริเวณเดียวกับส่วนเตรียมอาหารซึ่งการจัดลักษณะนี้เหมาะสำหรับสมาชิกภายใน ครอบครัวที่มีจำนวนน้อย โดยการเลือกโต๊ะอาหารที่ควรมีขนาดพอเพียงสำหรับสมาชิก มีลักษณะนั่งสบายไม่เบียดกันหรือห่างกันมากเกินไป การกำหนดขนาดจัดส่วนของโต๊ะอาหาร ส่วน เก้าอี้นั่งรับประทานอาหารควรจะเป็นเก้าอี้ที่มีขนาดสัดส่วนที่ค่อนข้างมาตรฐานโดยยึดหลักสัดส่วนของโต๊ะอาหารเป็นหลัก
โดยทั่วไปเก้าอี้รับประทานอาหารนั้นไม่จำเป็นต้องมีเท้าแขน เพราะจะเกะกะเวลารับประทานอาหาร แต่บางครั้งเก้าอี้ บางแบบที่ต้องการเน้นความหรูหรามากขึ้นจึงมีเท้าแขนเสริมขึ้นมาซึ่งในส่วนเท้าแขนของเก้าอี้จะมีความสูงจากเบาะที่นั่งได้ประมาณ ครึ่งฟุต และในการออกแบบเก้าอี้อาหารที่ต้องการเน้นความพิเศษแตกต่างกันนั่นเรา มักจะออกแบบให้เก้าอี้ตัวที่อยู่หัวโต๊ะเป็นแบบที่พิเศษกว่าตัวอื่น ๆเช่น มีเท้าแขนเพิ่มขึ้นมาหรือมีพนักพิงสูงขึ้น หรือมีลวดลายที่พิเศษกว่าตัวอื่น ๆเนื่องจากว่าการออกแบบในลักษณะนี้จะหมายถึงการให้เกียรติกับผู้ที่นั่งหัวโต๊ะ ซึ่งอาจจะหมายถึงว่าผู้ที่นั่งเป็นผู้มียศสูงกว่า หรืออาจจะเป็นผู้ที่จ่ายค่าอาหารมื้อนั้น ๆ
การจัดโต๊ะอาหารนั้น ส่วนใดยรอบโต๊ะอาหารให้มีพื้นที่สำหรับการเดินเช้า – ออกหรือ สามารถบริการอาหารได้สะดวก นอกจากนั้นห้องอาหารอาจเพิ่มเติมตู้สำหรับโชว์สิ่งของประกอบตกแต่งให้งามตาได้ด้วย

Leave a Reply