ห้องรับแขกเป็นห้องสำหรับการต้อนรับผู้มาเยือน ซึ่งอาจเป็นเพื่อน เป็นญาติ หรือผู้มาติดต่อเรื่องอื่น ๆการจัดห้องรับแขกจึงควรอยู่บริเวณส่วนหน้าของบ้านเพื่อสะดวกในการต้อนรับ และมีความเป็นสัดส่วน แยกจาก ส่วนใช้งานอื่น ๆของบ้าน
การจัดห้องรับแขกอาจจัดได้สองลักษณะ คือ แบบเป็นพิธีการ ที่เป็นการจัดที่เน้น ความเป็นระเบียบ หรูหรา สง่างาม เป็นการให้เกียรติผู้มาเยือนซึ่งอาจเป็นแขกผู้ใหญ่หรือผู้ที่เคารพนับถือ และแบบที่สองคือการจัดแบบไม่เป็นพิธีการ เป็นการจัดแบบเน้นความเป็นกันเองเกิดความอบอุ่น เหมาะ สำหรับการต้อนรับเพื่อน ๆหรือญาติพี่น้อง ซึ่งการจัดห้องรับแขกที่ต่างกันนี้ ก็จะเป็นเหตุให้ใช้เฟอร์นิเจอร์ที่ต่างกันไปด้วย เช่น
เก้าอี้เดี่ยว บางครั้งเราอาจเรียกว่าเก้าอี้เท้าแขน หมายถึงเก้าอี้ที่มีความหนานุ่ม นั่งสบาย ๆเหมาะสำหรับเป็นเก้าอี้ นั่งคุยกันได้นาน ๆรูปร่างและขนาดของเก้าอี้รับแขกนี้จะมีขนาดใหญ่กว่าเก้าอี้ปกติทั่ว ๆไป วัสดุที่ใช้’ประกอบ เป็นวัสดุที่ทำให้เกิดความนุ่มสบายตัว เก้าอี้เดี่ยวนี้มีส่วนประกอบเป็นโครงไม้ ภายในหุ้มด้วยวัสดุฟองน้ำหรือฟองยางเพื่อให้เกิดความหนานุ่ม บางซนิดจะเสริมสปริง เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น แล้วหุ้มด้วยหนังแห้ หรือหนังเทียม หรือผ้า เนื้อหนา เหมาะสำหรับการจัดห้องรับแขกทั้งแบบเป็นพิธีการ และไม่เป็นพิธีการ
เก้าอี้ครึ่งนั่งครึ่งนอน ซึ่งห้องรับแขกสำหรับบางบ้านอาจเป็นห้องพักผ่อนของครอบครัวรวมอยู่ด้วย เก้าอี้ครึ่งนั่งครึ่งนอนนี้จึงมี ประโยชน์สำหรับเป็นที่นั่งหรือนอนเล่นในบางโอกาส เป็นที่นั่งดูทีวี อ่านหนังสือหรือนอนฟ้งเพลงสบาย ๆเก้าอี้ อาจออกแบบให้ปรับระดับได้ เช่น ปรับที่ความสูงหรือความลาดเอียงของพนักพิง การออกแบบขนาดสัดส่วนของ เก้าอี้นี้ จะมีความยาวรองรับตัวผู้นอนได้ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้า แต่ถ้าเป็นเก้าอี้ครึ่งนั่งครึ่งนอน แบบเป็นช่วงสั้นเวลานอนปลายเท้าจะเลยออกมา หรือไม่ก็ปลายเท้าพอดีแต่ศีรษะเลยขึ้นไป ทำให้การนอนไม่สบาย ในการออกแบบจึงต้องมีการปรับขนาดสัดส่วนต่าง ๆให้สัมพันธ์กันซึ่งเก้าอี้แบบนี้เหมาะสำหรับห้องรับแขกที่ไม่เป็นพิธีการ

Leave a Reply