ห้องอาหาร หรือห้องรับประทานอาหารนี้ควรอยู่ใกล้หรือติดกับห้องรับแขก ซึ่งถ้าหากมีจำนวนของห้องอยู่น้อย ก็อาจจะใช้ห้องอาหารเป็นห้องนั่งเล่นด้วยเลยก็ได้ เนื่องจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นในห้อง นั่งเล่น และห้องรับประทานอาหารมักจะเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องกันอยู่เสมอ ๆและปกติแล้วในวันหยุดคนเรารับประทานอาหารถึงสามมือ เมื่อรับประทานอาหารแต่ละมือเสร็จแล้ว สมาชิกในบ้านทุกคนก็มักจะนั่งดูโทรทัศน์หรือนั่งคุยกันอยู่ในบริเวณห้องนั่งเล่นที่อยู่ข้างเคียง อีกทิศทางหนึ่งนึ่งเอง ซึ่งก็ติดต่อกับห้องอาหารอยู่ดี ได้แก่ เส้นทางรับและส่งอาหาร จากครัวสู่ห้องเตรียมอาหาร เพื่อส่งมายังห้องอาหารอีกทีหนึ่ง แต่ทว่าในบ้านขนาดใหญ่นั้น มักจะจัดห้องอาหารแยกออกจากห้องรับแขกอีกที เนื่องจากหากมีแขกมาในช่วงเวลารับประทานอาหาร สมาชิกในบ้านจะ รับประทานอาหารได้โดยไม่รบกวนกัน ส่วนในบ้านขนาดเล็กอาจจะจัดพื้นที่รับประทานอาหารไว้ในห้องเดียวกับห้องรับแขก แต่ว่าจะจัดวางกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ รับประทานอาหารไว้ด้านใน ซึ่งต่อเนื่องกับส่วนเตรียมอาหารหรือครัวได้สะดวก ดังนั้นผู้ออกแบบต้องวางแผนให้ผู้อยู่อาศัยรับประทานอาหารในสถานที่ที่พอใจ สบาย ทั้งร่างกายและสายตา
การตกแต่งห้องที่รวมการใช้สอยต่างประเภทไว้ในห้องเดียวกัน เช่น ห้องอาหารรวมกับห้องรับแขกนั้น รูปแบบเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งผสมผสานกันได้ โดยให้มีรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งมีมากกว่าอีกแบบหนึ่งซึ่งจะเป็นจุดสนใจของห้องแต่การใช้เฟอร์นิเจอร์ผสมผสานนี่จะต้องพิจารณาถึงเส้นสายและสัดส่วนที่กลมกลืนของเฟอร์นิเจอร์โดยรวมด้วย

Leave a Reply