การกำหนดขนาดของห้องภายในห้องแต่ละห้องนั้นจะต้องคำนึงถึงการใช้งานเป็นส่วนใหญ่ เพราะว่าห้องแต่ละชนิดนั้นมีการใช้งานที่แตกต่างกัน ชนิดของเฟอร์นิเจอร์ก็จะแตกต่างกันไปด้วย การกำหนดขนาดของห้องจึงจำเป็นต้องให้มีความเหมาะสมกับการบรรจุเฟอร์นิเจอร์เข้าไปใช้ ถ้าหากห้องขนาดเล็กจำเป็นต้องเลือกเฟอร์นิเจอร์ที่ชิ้นเล็กลงหรือลดจำนวนลง ถ้าห้องขนาดใหญ่เฟอร์นิเจอร์อาจมีชิ้นใหญ่ หรือมีหลายชิ้นขึ้น เช่น ห้องนอน ซึ่งห้องนอนเป็นส่วนประกอบหลักของบ้านห้องหนึ่ง เป็นที่พักผ่อนด้วยความสุขสบายใจ และเป็นส่วนตัว ห้องนอนในบ้านอาจแยกเป็นหลาย ๆห้องซึ่งอาจจะมีขนาดเล็กและขนาดใหญ่ตามความจำเป็นของการใช้งาน และ ความต้องการของผู้ใช้ห้องนั้น ๆและห้องนอนควรเป็นสถานที่อากาศปลอดโปร่งมีลมพัดส่ายเทได้สะดวกและอยู่ในส่วนของบ้านที่เป็นมุมสงบ และในส่วนของการจัดห้องนอนในบ้านพักอาศัยนั้นควรจะเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ในเรื่องความของความประทับใจหรือมีความ จำเป็นส่วนตัวเป็นหลัก ใดยทั่วไปบ้านขนาดกลางหรือขนาดเล็ก การจัดห้องนอนอาจมีส่วน ทำงาน ดูทีวี และมีที่แต่งตัวอยู่ รวมกันภายในห้อง ใดยวิธีจัดสัดส่วนพื้นที่ให้สัมพันธ์ในการใช้งาน แต่ว่าในบางกรณีนั้นก็จะมีการจัดห้องนอนแยกส่วนกันตามความเหมาะสม และขนาดของเฟอร์นิเจอร์ก็ต้องจัดให้เหมาะกับขนาดของห้องนอน โดยเฉพาะที่นอนซึ่งนับเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการนอน ใดยทั่วไปเตียงนอนจะประกอบด้วยตัวที่นอนที่สามารถออกแบบ ด้านหัวเตียงเป็นแบบต่าง ๆได้ตามต้องการ ส่วนตัวที่นอนจะมีขนาดที่มีขายตามท้องตลาดถือเป็นขนาดมาตรฐาน การออกแบบเรานำมาใช้ประกอบกับเตียงนอนได้เลย นอกจากว่ามีการออกแบบขนาดหรือรูปแบบของที่นอนที่ไม่ เหมือนทั่วไป จำเป็นต้องกำหนดขนาดและรูปแบบสำหรับสั่งทำใหม่ได้ตามที่ต้องการ

Leave a Reply