การออกแบบครัว จะต้องสึกษาลำดับขั้นตอนของการทำอาหาร เพื่อออกแบบให้เป็นไป ตามการใช้สอย ตั้งแต่การนำของที่ไปจ่ายจากตลาดเข้ามาในครัว เพื่อล้างและเก็บเข้าตู้เย็น หลังจาก นั้นเมื่อถึงเวลาทำอาหาร จะนำของออกจากตู้เพื่อปรุงอาหาร โดยนำไปหั่นล้างอีกครั้งหนึ่ง จึงส่งต่อไป ยังบริเวณปรุงอาหาร ได้แก่ บริเวณเตา เมื่อปรุงเสร็จจึงส่งไปยังสวนเตรียมอาหาร และห้องอาหาร เป็น ลำดับ ซึ่งการเริ่มต้นออกแบบครัว จะต้องรู้ว่ามีอุปกรณ์อะไรที่ใช้ในครัวบ้าง ต้องการที่ตั้งหรือที่เก็บมากหรือไม่ เช่น ตู้เย็น เตาไฟฟ้าหรือเตาแก๊ส อ่างล้างจาน เตาไมโครเวฟ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เครื่องปั่น ถังขยะ รูปแบบครัวที่ชอบ ประเภท อาหารที่ทำมากที่สุด ความถี่ในการใช้ครัว ความต้องการเก็บอาหารสดและแห้ง
การจัดวางห้องครัวในบ้านทำได้สองวิธี คือ การแยกครัวจากบ้านใหญ่ และการรวมครัวอยู่ในบ้านใหญ่ ซึ่งการแยกครัวจากบ้านใหญ่ โดยให้ครัวอยู่ในส่วนบริการหรือเรือนเล็ก มักจะประกอบด้วย ห้องนอนลูกจ้าง ห้องน้ำ – ส้วมลูกจ้าง ห้องซักผ้าและรีดผ้า ห้องเก็บของ และโรงรถ การแยกส่วนบริการเช่นนี้เหมาะสำหรับบ้านขนาดใหญ่ที่ ไม่ต้องการให้ส่วนบริการปะปนกับบ้านหลัก และเส้นทางจากเรือนเล็กมายังอาคารใหญ่นี้จะต้องเดินผ่านเส้นทางบริการ ซึ่งใช้การส่งอาหารจากครัวขึ้นสู่ห้องเตรียม อาหารและยังเป็นเส้นทางที่ลูกจ้างเดินไปสู่อาคารใหญ่เป็นประจำอีกด้วย ดังนั้นเส้นทางนี้ควรมีหลังคาคลุมเพื่อไม่ให้เปียกฝน และครัวควรอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้ บ้านใหญ่มากที่สุดกว่าส่วนบริการอื่น

Leave a Reply