การรวมครัวอยู่ในบ้าน เหมาะสำหรับบ้านที่มีพื้นที่จำกัด เป็น บ้านขนาดเล็ก ทาวน์เฮ้าส์ หรือคอนโดมีเนียม ครัวจะมีหน้าที่เป็นห้องเตรียม อาหารด้วย ห้องนอนลูกจ้างจะมีเพียงหนึ่งห้อง อยู่รวมกันในบ้านใหญ่หลังเดียว สะดวกต่อการติดต่อ และช่วยประหยัดค่าก่อสร้างอีกด้วย ซึ่งการจัดวางส่วนรับประทานอาหารหลักไว้ในครัวไม่เหมาะสมกับครอบครัวใหญ่ และครอบครัวที่รับประทานอาหารไทย จีน เพราะมีการผัดหรือ ทำอาหารร้อนๆ เพื่อเสิร์ฟทันที ภายในห้องครัวจะมีกลิ่นอาหารฟุ้งกระจาย ไม่น่า นั่งรับประทานอาหารเลย แต่ว่าส่วนบางบ้านที่รับประทานอาหารฝรั่งเป็นประจำ ซึ่งอาจจะมีส่วนรับประทานอาหารอยู่ในครัวเลย เนื่องจากอาหารฝรั่งมักเป็นประเภทต้ม กลิ่นไม่รุนแรงอีกด้วย
โต๊ะอาหารทีตั้งประจำไว้ในครัว โดยเฉพาะบ้านทีแม่บ้านทำอาหาร เอง จะเป็นบริเวณที่พบปะกันในครอบครัวระหว่างสมาชิกในบ้าน ส่วนบ้านที่มีโต๊ะลูกจ้างในครัวมักจะเป็นที่รับประทานอาหารของลูกจ้าง ครัวเป็นบริเวณที่มี กลิ่นอาหารซึ่งเกิดจากการปรุงอาหารประจำกัน ทิศทางของการวางครัวจึงควรอยู่ ปลายลม หรือบริเวณที่ลมพัดแล้วกลิ่นจะไม่ไปรบกวนบ้านใหญ่
เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้แล้วจะเห็นได้ว่า การแยกครัวจากบ้านใหญ่ และการรวมครัวอยู่ในบ้านใหญ่นั้น ก็จะมีข้อดีข้อเสียต่าง ๆที่แตกต่างกันไป แต่ว่าในการสร้างบ้านบางที่นั้น ก็มีการออกแบบครับที่มีรูปแบบผสมผสานกันระหว่างครัวแบบแยกจากบ้านใหญ่ ครัวแบบอยู่ในบ้านใหญ่อีกด้วย โดนการแยกครัวออกจากตัวบ้าน ซึ่งอาจจะใช้ผนังกันแล้ว ให้ตัวครัวอยู่ทางใต้ลม พร้อมกับตัดตั้งตัวระบายอากาศเพื่อช่วยระบายอากาศอีกที

Leave a Reply