การออกแบบตกแต่งห้องทำงาน

ห้องทำงาน เป็นห้องกึ่งส่วนตัวที่ผู้อยู่อาศัยในบ้านอาจจะใช้ร่วมกัน เช่น พ่อ-แม่ และลูก โดยต่างคนต่างมีพื้นที่แยกมุมกัน หรือจะเป็นห้องทำงานของพ่อ-แม่ ที่นั่งใจทำงานจริงจังที่บ้าน โดย ปราศจากการรบกวนของลูก ห้องทำงานโดยทั่วไปจะเป็นการทำงานแบบนั่งโต๊ะเก้าอี้ ส่วนการทำงาน เฉพาะทางจะต้องมีการจัดห้องเป็นพิเศษตามสาขาการปฏิบัติวิชาชีพของเจ้าของบ้านนั่น ๆในบริเวณที่นั่งทำงานที่ต้องใช้สายตาอ่านหนังสือ จะต้องมีความ เข้มของแสงเพียงพอ คือ มีประมาณความส่องสว่าง 500 – 700 ลักซ์ และตำแหน่งโคมไฟไม่ส่องด้านหลังคนนั่ง จะเกิดการบังเงาด้านหน้าพื้นที่โต๊ะทำงาน ส่วนบริเวณที่นั่งพักผ่อนสายตา อาจลดความเข้มของแสงลง หรือใช้ หลอดไฟชนิดที่ปรับความสว่างได้
การใช้แสงสว่างธรรมชาติจากช่องเปิดได้ในเวลากลางวัน จะต้องมี การป้องกันความจ้าของแสงแดดจากภายนอกรบกวนสายตา จึงควรจัดทิศทาง ให้แสงแดดเข้ามาจากทางด้านข้าง โดยเฉพาะด้านซ้ายของที่นั่งทำงาน สำหรับ คนส่วนใหญ่ที่ถนัดขวาเพื่อให้สบายตา ไม่ควรจัดให้โต๊ะทำงานหันไปทางหน้าต่างด้านที่มีแสงแดดจ้า
หลอดไฟที่เหมาะกับการอ่าน ควรใช้หลอดอินแคนเดสเซนต์หรือหลอดไส้ และหลอดฟลูออเรสเซนต์ ที่สีของแสงใกล้เคียงแสงธรรมชาติ เพื่อให้มองสีวัตถุใกล้เคียงสีจริง และสบายตา และคำนึงถึงความเข้มแสงระหว่างพื้นที่ทำงานกับบริเวณข้างเคียง รอบพื้นที่ทำงานไม่ควรส่องสว่างน้อยกว่า 1/3 ของความส่องสว่างที่โต๊ะทำงานอีกด้วย

Leave a Comment