ห้องน้ำนับว่าเป็นห้องที่มีความจำเป็นและสำคัญมากห้องหนึ่งในปัจจุบัน อุปกรณ์และสุขภัณฑ์ต่าง ๆภายในห้องน้ำได้ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบเสมอมา ให้ห้องน้ำเป็นห้องที่สามารถสร้างสรรค์ ให้เป็นห้องแห่งความสุขในการใช้งานได้มากยิ่งขึ้น การใช้งานหลัก ๆ ของห้องน้ำจะเกี่ยวข้องกับน้ำใดยตรงตำแหน่งของห้องน้ำควรตั้งในที่มีอากาศถ่ายเทได้ดีมีทางระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว วางแผนป้องกันความชื้นที่เกิดจากละอองไอน้ำสิ่งเหล่านี้จะก่อให้เกิดราและการผุกร่อนขึ้นตามผนังและเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องน้ำ ควรป้องกันใดยการใช้วัสดุที่ไม่ดูดซึมน้ำง่ายต่อการเข็ดถูขัดล้างเช่น กระเบื้องเคลือบหรือหินอ่อน ตามรอยต่อ ยาแนวด้วยซีเมนต์อย่างสนิทหรืออาจใช้สีที่ไม่ซึมน้ำชนิดมันทาก็ได้
ขนาดของห้องน้ำจะใหญ่หรือเล็กขึ้นอยู่กับขนาดของสุขภัณฑ์และการใช้งานถ้าต้องการบรรจุสุขภัณฑ์หลายชิ้นขนาดของห้องน้ำก็จาเป็นต้องกว้างขวางขึ้นให้พอเหมาะกันใดยขนาดของสุขภัณฑ์จะมีขนาดสัดส่วนที่เป็นมาตรฐานสามารถคำนวณออกมาเป็นขนาดของห้องน้ำได้ การจัดวางสุขภัณฑ์ในห้องน้ำก็เหมือนกับการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ในห้องอื่น ๆคือจัดตามความต้องการในการใช้งานและตามลักษณะการใช้ เช่นการใช้ห้องน้ำเพื่อล้างหนน้ำแปรงฟัน โกนหนวด ในการจัดก็จะมีที่ล้างหน้า มีที่ตั้งแก้วน้ำ ที่วางยาสีฟัน ที่วางอุปกรณ์โกนหนวด มีกระจกเงาส่อ
ถ้าต้องการอาบน้ำภายในห้องน้ำ ควรจะมีกะละมัง ภาชนะสาหรับใส่น้ำ ฝักบัวอาบน้ำหรือมีอ่างอาบน้ำเป็นต้น
การขับถ่ายภายในห้องน้ำ สุขกัณฑ์อาจเป็นแบบซักโครกแบบนั่งยองมีที่สาหรับปัสสาวะขับถ่าย ฯลฯ ซึ่งจากตัวอย่างการใช้งานภายในห้องน้ำเราอาจแยกเนื้อที่การใช้งานได้ 2 ส่วนคือส่วนแห้ง ได้แก่ ส่วนโถส้วมและล้างหน้าแปรงฟัน ส่วนเปียกได้แก่ ส่วนอาบน้ำ

Leave a Reply