เราสามารถสร้างสรรค์รูปทรงกลม รูปร่างสี่เหลี่ยม รูปร่างที่โค้งมน นิ่มนวล หรือรูปที่มีมุมซึ่งค่อนข้างแข็งกระด้างซึ่งเราใช้ประโยชน์ของรูปร่างเหล่านี้เพื่อ นำไปสู่การสร้างรูปทรงต่าง ๆการใช้รูปร่างธรรมชาติและเรขาคณิตเป็นส่วนที่ทำให้ตัวห้องที่ออกแบบดูเรียบง่ายหรือยุ่งยาก และนอกจากนั้นยังคงมีลำดับการซ้ำของรูปร่างอยู่ ตามส่วนต่าง ๆภายในห้องซึ่ง การซ้ำกันนี้จะช่วยให้รูปทรงมีความสัมพันธ์กัน และจะทำให้ รูปร่างนั้นจะใช้ซ้ำกันได้อย่างไม่สินสุดโดยเปลี่ยนขนาด สีผิวสัมผัส และ ความสัมพันธ์กับรูปร่างอื่นในลักษณะที่ต่างกัน ซึ่งทฤษฎีทางค้านความงามเรียกวิธีนี้ว่า “การเปลี่ยนแปลงโดยคงเนื้อหาเดิม” เช่นการใช้ห้องรูปลสี่เหลี่ยม
รูปลี่เหลี่ยมนี้จะปรากฏในที่อื่นได้ จะเป็นบริเวณของกรอบผนังห้อง บริเวณเฟอร์นิเจอร์ แต่ว่าสี่เหลี่ยมเหล่านี้จะให้ความรู้สึกที่เปลี่ยนไปเพราะสี ผิวสัมผัส ของวัตถุ หรือลวดลายของวัตถุอื่น ๆที่นำมาประกอบกันจนเป็นส่วนประกอบที่ลองตัวของสิ่งแวดล้อม เช่น ผ้าบุเก้าอี หรือผ้าม่าน แต่โดยรวมแล้วภายในห้อง ๆหนึ่ง ควรมีรูปร่างที่ขัดแย้งกันบ้างเพื่อดึงดูดความสนใจแก่ผู้พบเห็น
บ้านเป็นอาคารที่ทุก ๆคนเอาใจใส่มากโดยเฉพาะบ้านของตัวเอง ผู้ออกแบบจึงมักจะมีปัญหาในการที่จะทุ่มเททั้ง แรงกาย แรงใจ อีกทั้งเวลาและสติปัญญาในการออกแบบบ้านให้ดีที่สุด ตามความต้องการของเจ้าของบ้านนั้น

Leave a Reply