โรงจอดรถ มักสร้างเสาและหลังคาให้มีระยะความกว้างและความ ยาวพอเหมาะลับขนาดรถ พื้นที่จอดรถคันเดียวมีขนาดประมาณ 3.00 X 6.00 เมตร แต่ถ้าจอดรถสองคันขึ้นไปจะลดพื้นที่ด้านกว้างต่อคันลง รวมแล้วมีขนาดลง เหลือ 5.00 X 6.00 เมตร เนื่องจากใช้พื้นที่เปิดปิดประตูรถในบริเวณซ้อนทับกัน ระหว่างรถสองคัน หรือเพิ่มพื้นที่ทางเดินให้เพียงพอสำหรับโรงจอดรถที่มีผนังกั้น โดยรอบ ส่วนพื้นที่ที่จอดรถสำหรับผู้ที่ต้องใช้เก้าอี้ล้อเลื่อน เช่น คนชรา หรือคน พิการ จะต้องเว้นพื้นที่ว่างด้านข้างรถ หรือระหว่างรถสองคัน เพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย 1.00 เมตร จากพื้นที่จอดรถแต่ละคัน สำหรับการจอดและยกเก้าอี้ล้อเลื่อนขึ้น-ลง จากรถ และควรมีทางลาดขึ้นสู่อาคาร
โรงจอดรถนั้นไม่จำเป็นต้องสร้างแยกออกมาจอกตัวบ้านเลยก็ได้ถ้าหากมีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ใช้สอย ซึ่งอาจจะประยุกต์ใช้เช่นการใช้ระเบียงของชั้นสอง ที่ถูกออกแบบมาตั้งแต่การสร้างบ้านแล้วว่าให้เป็นรองจอดรถก็ได้ แต่ว่าวิธีนี้ไม่เหมาะสำหรับโครงสร้างบ้านที่ออกแบบมาเพื่อการณ์นี้ แต่ว่าก็สามารถแก้ปัญหาได้โดยการนำรถมาจอดไว้ข้าง ๆตัวบ้านเลยก็ได้ แล้วทำการต่อเติมบ้านออกไปเป็นเพลิงเพียงเล็กน้อยคล้านกันสาด ซึ่งอาจจะสร้างด้วย แผ่นเหล็ก สังกะสี ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนงบน้อยและมีพื้นที่บ้านอย่างจำกัด

Leave a Reply