ห้องนั่งเล่นสำหรับครอบครัวที่มีความส่วนตัวสูงซึ่ง ห้องนั่งเล่นประเภทนี้ในห้องนั่งเล่นที่แยกออกจากห้องรับแขกอย่างชัดเจนนี้ ถ้ามีขนาดใหญ่พอก็ต้องจัดวาง ส่วนที่เป็นส่วนนั่งเล่นหลัก ส่วนสำหรับเด็กเล่น และส่วนที่นั่งเล่นสำหรับ ปูย่าตายาย แยกจากกัน เพื่อไม่ให้เสียงรบกวนซึ่งกันและกัน ส่วนนั่งเล่นหลัก มักจะมีโทรทัศน์ โต๊ะ/ เก้าอี้ชุดที่สามารถนั่ง และนอนเล่นได้อย่างสบาย และอาจจะมีเก้าอี้เพื่อรองรับขาที่จะยืดขาออกมาจนเสมอเข่าได้ บริเวณนี้เป็นบริเวณที่ใช้ร่วมกัน
และในส่วนที่นั่งทำงานผู้ใหญ่ ชุดเฟอร์นิเจอร์สำหรับพักผ่อนอ่านหนังสือ ของผู้ใหญ่ และส่วนทำการบ้านของเด็ก ที่รวมอยู่ในห้องนั่งเล่นนี้จะต้องจัดมุมให้ ห่างจากมุมดูโทรทัศน์ เพราะจะช่วยให้มีสมาธิในการคิด อ่าน เขียน ชุดโต๊ะทำงานผู้ใหญ่ มักจะมีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และมีตู้เก็บหนังสือ ของใช้สำหรับการทำงาน ชุดนั่งเล่นและทำการบ้านของเด็กจะมีโต๊ะและเก้าอี้เด็กขนาดเล็กตามอายุ พร้อม ชั้นเก็บหนังสือ หรือตู้เก็บของเล่นที่จะหยิบใช้ได้สะดวก ถ้าเป็นบ้านขนาดใหญ่ อาจจะแยกส่วนทำงานออกไปจากบริเวณนั่งเล่นเลยก็ได้ และหากในบ้านมีเด็กเล็กควรมี พื้นที่ว่างเพียงพอสำหรับเด็กเล่นของเล่นบนพื้นที่ปลอดลัย ไม่มีเหลี่ยมมุม โต๊ะ / ตู้ ที่เด็กจะวิ่งชนจนได้รับบาดเจ็บได้

Leave a Reply