การจัดห้องครัว ตอนที่ 1

บ้านพักอาศัยใดยทั่วไปห้องครัวนับว่าเป็นห้องที่มีความสำคัญมากห้องหนึ่งห้องนี้มีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่ ที่เหมาะสมกับการใช้งาน ครัวในสมัยก่อนนิยมให้อยู่แยกห้างออกไปจากตัวบ้านเพราะป้องกันเรื่องของกลิ่นและควันไฟหรือความสกปรกต่าง ๆจากการทำอาหาร แต่ปัจจุบันเนื่องจากความจำเป็นในเรื่องของเนื้อที่ มีจำกัด ห้องครัวจึงเข้ามาอยู่ในตัวบ้าน เป็นห้องต่างหากหรืออาจจัดเป็นบริเวณสำหรับทำครัว ทำให้มีความสัมพันธ์ โกลัชิดกับส่วนในของบ้านมากขึ้น การจัดตกแต่งห้องครัวจึงต้องคำนึงถึงความสะอาดการดูแลรักษา ความ ปลอดภัยทั่งกลิ่นและเสียง รวมทั่งควันและความสกปรกต่าง ๆการจัดวางเฟอร์นิเจอร์และของใช้ต่าง ๆต้องให้ เหมาะสมกับการใช้งานด้วย บ้านที่มีพื้นที่กว้างขวาง อาจจัดแยกห้องครัวออกมาเป็นส่วนเตรียมอาหารต่างหากซึ่งในส่วน เตรียมอาหารนี้จะเป็นพื้นที่สำหรับการทำเครื่องดื่ม เช่น เป็นที่จัดเตรียมน้ำชา กาแฟ หรือทำอาหารง่าย ๆที่สามารถจัดทำได้เองได้สะดวกโดยไม่ต้องเข้าไปถึงในครัว บริเวณส่วนเตรียมอาหารนี้ควรเป็นบริเวณที่เชื่อมต่อหรืออยู่ระหว่างห้องอาหารกับห้องครัว ซึ่งการใช้อุปกรณ์ระหว่างห้องครัวกับส่วนเตรียมอาหารบางอย่างอาจใช้ร่วมกันได้เช่น ตูเย็น อ่างล้างภาชนะ หรือการใช้ภาชนะร่วมกัน การจัดพื้นที่ให้เชื่อมต่อกันจะทำให้สะดวกกับการใช้งาน ในปัจจุบันการจัดห้องครัวและห้องเตรียมอาหารสามารถจัดได้อย่างเป็นระเบียบเหมาะสมกับขึ้นตอนการ ทำงาน ประกอบกับมีวัสดุหลาย ชนิดที่สามารถนำมาใช้กับครัวได้อย่างเหมาะสม จึงทำให้รูปแบบของห้องครัว ในปัจจุบันวิวัฒนาการมากขึ้น และเป็นห้องที่สามารถนำมาอยู่ในบริเวณที่พักอาศัยได้อย่างสนิทใจ เพราะความมี ระเบียบ ความสะอาด ความสะดวกสบายต่าง ๆสมบูรณ์

การออกแบบตกแต่งห้องทำงาน

ห้องทำงาน เป็นห้องกึ่งส่วนตัวที่ผู้อยู่อาศัยในบ้านอาจจะใช้ร่วมกัน เช่น พ่อ-แม่ และลูก โดยต่างคนต่างมีพื้นที่แยกมุมกัน หรือจะเป็นห้องทำงานของพ่อ-แม่ ที่นั่งใจทำงานจริงจังที่บ้าน โดย ปราศจากการรบกวนของลูก ห้องทำงานโดยทั่วไปจะเป็นการทำงานแบบนั่งโต๊ะเก้าอี้ ส่วนการทำงาน เฉพาะทางจะต้องมีการจัดห้องเป็นพิเศษตามสาขาการปฏิบัติวิชาชีพของเจ้าของบ้านนั่น ๆในบริเวณที่นั่งทำงานที่ต้องใช้สายตาอ่านหนังสือ จะต้องมีความ เข้มของแสงเพียงพอ คือ มีประมาณความส่องสว่าง 500 – 700 ลักซ์ และตำแหน่งโคมไฟไม่ส่องด้านหลังคนนั่ง จะเกิดการบังเงาด้านหน้าพื้นที่โต๊ะทำงาน ส่วนบริเวณที่นั่งพักผ่อนสายตา อาจลดความเข้มของแสงลง หรือใช้ หลอดไฟชนิดที่ปรับความสว่างได้ การใช้แสงสว่างธรรมชาติจากช่องเปิดได้ในเวลากลางวัน จะต้องมี การป้องกันความจ้าของแสงแดดจากภายนอกรบกวนสายตา จึงควรจัดทิศทาง ให้แสงแดดเข้ามาจากทางด้านข้าง โดยเฉพาะด้านซ้ายของที่นั่งทำงาน สำหรับ คนส่วนใหญ่ที่ถนัดขวาเพื่อให้สบายตา ไม่ควรจัดให้โต๊ะทำงานหันไปทางหน้าต่างด้านที่มีแสงแดดจ้า หลอดไฟที่เหมาะกับการอ่าน ควรใช้หลอดอินแคนเดสเซนต์หรือหลอดไส้ และหลอดฟลูออเรสเซนต์ ที่สีของแสงใกล้เคียงแสงธรรมชาติ เพื่อให้มองสีวัตถุใกล้เคียงสีจริง และสบายตา และคำนึงถึงความเข้มแสงระหว่างพื้นที่ทำงานกับบริเวณข้างเคียง รอบพื้นที่ทำงานไม่ควรส่องสว่างน้อยกว่า 1/3 ของความส่องสว่างที่โต๊ะทำงานอีกด้วย