ห้องนั่งเล่นสำหรับบ้านที่มีขนาดใหญ่

ในบ้านขนาดใหญ่ที่มีห้องรับแขกเป็นทางการอยู่แล้ว อาจจะมีห้องนั่งเล่นแยกออกต่างหาก เพื่อใช้พักผ่อนภายในครอบครัวในลักษณะกึ่งส่วนตัว พ่อ แม่ ลูก หรือรวม ปู ย่า ตา ยาย หากอาศัยอยู่ ในบ้านเดียวลัน บริเวณห้องนั่งเล่นจะใช้พักผ่อน นั่งๆ นอนๆ ดูโทรทัศน์ พังเพลง เล่นคอมพิวเตอร์ หรือ อ่านหนังสือเพื่อคลายความตึงเครียด ฟื้นฟูสมองให้แจ่มใสพร้อมที่จะสู้งานหนักต่อไป ห้องนั่งเล่นควรเป็นห้องสบายสำหรับการพักผ่อนพูดคุยของคนใน ครอบครัว บรรยากาศในห้องจึงมีลักษณะเป็นก้นเองปราศจากเสียงรบกวนมองเห็นทิวทัศน์ต้นไม้เขียวชอุ่ม สระนำใส ๆหรือสระว่ายนำ อาจจะอยู่ใกล้ชิด ธรรมชาติและได้รับลมธรรมชาติโดยไม่จำเป็นต้องเปิดเครื่องปรับอากาศ หากอากาศ ไม่ร้อนจนเกินไป บริเวณห้องนั่งเล่น อาจจะเป็นการผสมผสานการใช้สอยของกลุ่มสมาชิกภายในศรอบศรัวที่ต่างวัยกัน ทั้งกลุ่มสมาชิกสูงวัย ปู ย่า ตา ยาย สมาชิกวัยหนุ่ม สาว พ่อและแม่ และ สมาชิกกลุ่มเด็ก ตำแหน่งห้องนั่งเล่นมักจะทั้งอยู่ด้านใน เป็นลำดับรองจากห้องรับแขกที่ต้องเข้าถึงง่ายจากส่วนสาธารณะภายนอกอาคาร และมักอยู่ในตำแหน่งที่ทิวทัศน์ดี มี เฉลียงสำหรับการนั่งเล่นภายนอกที่ต่อเนื่องกับภายใน หรืออาจทั้งอยู่บริเวณติด กับสระว่ายนำ ห้องออกกำลังกาย และรับบริการอาหารจากห้องเตรียมอาหารซึ่ง อยู่ไม่ไกลกันด้วย

ประเภทของห้องน้ำ

ห้องน้ำตามบ้านทั่ว ๆไปนั้นมักจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ ห้องน้ำส่วนตัว ห้องนำรวม และห้องนำรับแขกซึ่งห้องน้ำแต่ละแบบแต่ละประเภทก็มีวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่ต่างกันไปโดยมีดังต่อไปนี้ ห้องน้ำส่วนตัว ส่วนใหญ่จะอยู่ติดกับ ห้องนอน ในห้องนอนใหญ่มักจะมีห้องน้ำส่วนตัวที่เข้าจากห้องนอนเพียงทางเดียว มีสุขกัณฑ์ครบสำหรับทุกกิจกรรม ทั้งอ่างล้างหนำ โถส้วม ส่วนยืนอาบนำ และอ่างอาบน้ำในบางครั้ง รวมทั้งพื้นที่สำหรับกิจกรรมส่วนตัวอื่นตามความต้องการของเจ้าของห้อง ห้องนำส่วนตัวในบ้านบางหลังสำหรับสามีภรรยาอาจต้องการการแยกส่วนห้องส้วมออกต่างหากเป็นห้องย่อยสองห้อง และอาจต้องการอ่างล้างหนำสองอ่างเพื่อใช้งานพร้อมกันได้ในเวลาเร่ง รีบ และบางคนต้องการห้องนำเปิดโล่งต่อเนื่องกับสวนที่มีขอบเขตส่วนตัวและ ต่อเนื่องกับห้องแต่งตัวขนาดใหญ่ ทั้งนี้เป็นไปตามความต้องการพิเศษของเจ้าของแต่ละราย ห้องนำร่วม เป็นห้องนำที่ใช้รวมกันหลายห้องนอน การเข้าถึงห้องนำประเภทนี้จะเข้าได้จากบริเวณโถงหรือทางเดินซึ่งผู้ใช้ จากห้องนอนทุกห้องเข้าได้สะดวก หรือตั้งอยู่ระหว่างห้องนอนสองห้อง โดยมีประตูสองทางเพื่อเข้าห้องนำได้ ทั้งจากห้องนอนและโถง ทางเดิน หรือจากแต่ละ ห้องนอนได้โดยตรงด้วย โดยมีสุขภัณฑ์ครบสำหรับกิจกรรมหลัก ได้แก่ อ่างล้าง หน้า โถส้วม ส่วนอาบน้ำ แต่ไม่ควรมีพื้นที่สำหรับกิจกรรมส่วนตัวอื่น ๆ เพราะต้อง จำกัดเวลาในการใช้งานของแต่ละคนที่ต้องแบ่งปันกันไม่ให้นานเกินไป ห้องนำรับแขก บ้านสองชั้นขึ้นไปที่มีห้องรับแขก อยู่ชั้นล่าง อาจต้องการห้องนำสำหรับแขกหรือสมาชิกในบ้านสำหรับช่วงเวลากลางวันที่อยู่ชั้นล่าง ห้องนำประเภทนี้จะมีเพียง อ่างล้างหน้า โถส้วม และโถฉี่เท่านั้น