การจัดห้องรับแขกโดยเน้นที่ผู้คนอาศัย

ห้องรับแขกเป็นศูนย์กลางของสังคมในบ้าน และเป็นห้องที่ทุกคนคิดจะตกแต่งให้สวยงาม มากที่สุด เพราะเป็นห้องที่ไม่ได้ใช้เฉพาะคนในบ้าน แต่เป็นที่ต้อนรับแขกที่มาเยือน ห้องรับแขกจะ สะท้อนรสนิยม ความสนใจ และสัญลักษณ์ของเจ้าของบ้าน ห้องนี่อาจจะมีการใช้พื้นที่ทำกิจกรรม ร่วมกันหลายอย่าง เช่น รับรองแขก พักผ่อน อ่านหนังสือ ทำงาน ดูโทรทัศน์ พังวิทยุ และพูดคุยร่วมกัน ระหว่างครอบครัว การออกแบบห้องรับแขก ต้องศึกษาว่าเป็นห้องที่ใช้สำหรับสมาชิก ครอบครัวกี่คน ซึ่งความต้องการของครอบครัวจะแปรเปลี่ยนไปตามวัยและความสนใจของสมาชิกในบ้าน ผู้ออกแบบต้องค้นหาว่าคนในบ้านต้องการอะไรในห้อง นี้บ้าง การออกแบบควรจะเริ่มต้นจากการถาม อายุ เพศ และสิ่งที่สนใจทำประจำวันของผู้อยู่อาศัยในบ้าน รวมถึงจำนวนแขกที่มาเยี่ยมบ่อย ๆประมาณครั้งละกี่คน ของที่ต้องการใช้และตั้งโชว์ เส้นทางติดต่อกับห้องอื่นโดยรอบ ในบ้านขนาดใหญ่ห้องรับแขกจะแยกจากห้องนั่งเล่นโดยเด็ดขาด ห้องรับแขกจะใช้สำหรับรับแขกเพียงอย่างเดียวส่วนห้องนั่งเล่นจะใช้สำหรับกิจกรรมที่ไม่เปีนระเบียบแบบแผน เช่น ดูโทรทัศน์ฟังเพลง และพูดคุยกันระหว่าง คนในครอบครัว ส่วนบ้านขนาดเล็กอาจประหยัดพื้นที่ โดยใช้สอยในพื้นที่ห้อง เดียวกันนั่งการรับแขกและนั่งเล่น ห้องรับแขกควรจะอยู่ติดกับโถงทางเข้าบ้านด้านหน้าเพื่อให้แขกเข้าถึงได้สะดวก และมีทางติดต่อกับห้องอาหารผู้อยู่อาศัยสามารถ เปลี่ยนสถานที่และกิจกรรม เช่น ออกไปนั่งคุยภายนอกห้องได้ในเวลา เย็น หรือไปรับประทานอาหารที่ห้องอาหาร การใช้งานซึ่งรวมไปถึงกิจกรรมอื่น เช่น ส่วนนั่งเล่น ซึ่งอาจจะรวมกับส่วนรับแขกสำหรับบ้านขนาดเล็ก ห้องจึงควร … Read moreการจัดห้องรับแขกโดยเน้นที่ผู้คนอาศัย