การวางตำแหน่งห้องอาหาร

ห้องอาหาร หรือห้องรับประทานอาหารนี้ควรอยู่ใกล้หรือติดกับห้องรับแขก ซึ่งถ้าหากมีจำนวนของห้องอยู่น้อย ก็อาจจะใช้ห้องอาหารเป็นห้องนั่งเล่นด้วยเลยก็ได้ เนื่องจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นในห้อง นั่งเล่น และห้องรับประทานอาหารมักจะเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องกันอยู่เสมอ ๆและปกติแล้วในวันหยุดคนเรารับประทานอาหารถึงสามมือ เมื่อรับประทานอาหารแต่ละมือเสร็จแล้ว สมาชิกในบ้านทุกคนก็มักจะนั่งดูโทรทัศน์หรือนั่งคุยกันอยู่ในบริเวณห้องนั่งเล่นที่อยู่ข้างเคียง อีกทิศทางหนึ่งนึ่งเอง ซึ่งก็ติดต่อกับห้องอาหารอยู่ดี ได้แก่ เส้นทางรับและส่งอาหาร จากครัวสู่ห้องเตรียมอาหาร เพื่อส่งมายังห้องอาหารอีกทีหนึ่ง แต่ทว่าในบ้านขนาดใหญ่นั้น มักจะจัดห้องอาหารแยกออกจากห้องรับแขกอีกที เนื่องจากหากมีแขกมาในช่วงเวลารับประทานอาหาร สมาชิกในบ้านจะ รับประทานอาหารได้โดยไม่รบกวนกัน ส่วนในบ้านขนาดเล็กอาจจะจัดพื้นที่รับประทานอาหารไว้ในห้องเดียวกับห้องรับแขก แต่ว่าจะจัดวางกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ รับประทานอาหารไว้ด้านใน ซึ่งต่อเนื่องกับส่วนเตรียมอาหารหรือครัวได้สะดวก ดังนั้นผู้ออกแบบต้องวางแผนให้ผู้อยู่อาศัยรับประทานอาหารในสถานที่ที่พอใจ สบาย ทั้งร่างกายและสายตา การตกแต่งห้องที่รวมการใช้สอยต่างประเภทไว้ในห้องเดียวกัน เช่น ห้องอาหารรวมกับห้องรับแขกนั้น รูปแบบเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งผสมผสานกันได้ โดยให้มีรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งมีมากกว่าอีกแบบหนึ่งซึ่งจะเป็นจุดสนใจของห้องแต่การใช้เฟอร์นิเจอร์ผสมผสานนี่จะต้องพิจารณาถึงเส้นสายและสัดส่วนที่กลมกลืนของเฟอร์นิเจอร์โดยรวมด้วย

Read More

ความสัมพันธ์ของรูปร่างในการออกแบบ ตกแต่งบ้าน

เราสามารถสร้างสรรค์รูปทรงกลม รูปร่างสี่เหลี่ยม รูปร่างที่โค้งมน นิ่มนวล หรือรูปที่มีมุมซึ่งค่อนข้างแข็งกระด้างซึ่งเราใช้ประโยชน์ของรูปร่างเหล่านี้เพื่อ นำไปสู่การสร้างรูปทรงต่าง ๆการใช้รูปร่างธรรมชาติและเรขาคณิตเป็นส่วนที่ทำให้ตัวห้องที่ออกแบบดูเรียบง่ายหรือยุ่งยาก และนอกจากนั้นยังคงมีลำดับการซ้ำของรูปร่างอยู่ ตามส่วนต่าง ๆภายในห้องซึ่ง การซ้ำกันนี้จะช่วยให้รูปทรงมีความสัมพันธ์กัน และจะทำให้ รูปร่างนั้นจะใช้ซ้ำกันได้อย่างไม่สินสุดโดยเปลี่ยนขนาด สีผิวสัมผัส และ ความสัมพันธ์กับรูปร่างอื่นในลักษณะที่ต่างกัน ซึ่งทฤษฎีทางค้านความงามเรียกวิธีนี้ว่า “การเปลี่ยนแปลงโดยคงเนื้อหาเดิม” เช่นการใช้ห้องรูปลสี่เหลี่ยม รูปลี่เหลี่ยมนี้จะปรากฏในที่อื่นได้ จะเป็นบริเวณของกรอบผนังห้อง บริเวณเฟอร์นิเจอร์ แต่ว่าสี่เหลี่ยมเหล่านี้จะให้ความรู้สึกที่เปลี่ยนไปเพราะสี ผิวสัมผัส ของวัตถุ หรือลวดลายของวัตถุอื่น ๆที่นำมาประกอบกันจนเป็นส่วนประกอบที่ลองตัวของสิ่งแวดล้อม เช่น ผ้าบุเก้าอี หรือผ้าม่าน แต่โดยรวมแล้วภายในห้อง ๆหนึ่ง ควรมีรูปร่างที่ขัดแย้งกันบ้างเพื่อดึงดูดความสนใจแก่ผู้พบเห็น บ้านเป็นอาคารที่ทุก ๆคนเอาใจใส่มากโดยเฉพาะบ้านของตัวเอง ผู้ออกแบบจึงมักจะมีปัญหาในการที่จะทุ่มเททั้ง แรงกาย แรงใจ อีกทั้งเวลาและสติปัญญาในการออกแบบบ้านให้ดีที่สุด ตามความต้องการของเจ้าของบ้านนั้น

Read More

การออกแบบขนาดห้อง

การกำหนดขนาดของห้องภายในห้องแต่ละห้องนั้นจะต้องคำนึงถึงการใช้งานเป็นส่วนใหญ่ เพราะว่าห้องแต่ละชนิดนั้นมีการใช้งานที่แตกต่างกัน ชนิดของเฟอร์นิเจอร์ก็จะแตกต่างกันไปด้วย การกำหนดขนาดของห้องจึงจำเป็นต้องให้มีความเหมาะสมกับการบรรจุเฟอร์นิเจอร์เข้าไปใช้ ถ้าหากห้องขนาดเล็กจำเป็นต้องเลือกเฟอร์นิเจอร์ที่ชิ้นเล็กลงหรือลดจำนวนลง ถ้าห้องขนาดใหญ่เฟอร์นิเจอร์อาจมีชิ้นใหญ่ หรือมีหลายชิ้นขึ้น เช่น ห้องนอน ซึ่งห้องนอนเป็นส่วนประกอบหลักของบ้านห้องหนึ่ง เป็นที่พักผ่อนด้วยความสุขสบายใจ และเป็นส่วนตัว ห้องนอนในบ้านอาจแยกเป็นหลาย ๆห้องซึ่งอาจจะมีขนาดเล็กและขนาดใหญ่ตามความจำเป็นของการใช้งาน และ ความต้องการของผู้ใช้ห้องนั้น ๆและห้องนอนควรเป็นสถานที่อากาศปลอดโปร่งมีลมพัดส่ายเทได้สะดวกและอยู่ในส่วนของบ้านที่เป็นมุมสงบ และในส่วนของการจัดห้องนอนในบ้านพักอาศัยนั้นควรจะเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ในเรื่องความของความประทับใจหรือมีความ จำเป็นส่วนตัวเป็นหลัก ใดยทั่วไปบ้านขนาดกลางหรือขนาดเล็ก การจัดห้องนอนอาจมีส่วน ทำงาน ดูทีวี และมีที่แต่งตัวอยู่ รวมกันภายในห้อง ใดยวิธีจัดสัดส่วนพื้นที่ให้สัมพันธ์ในการใช้งาน แต่ว่าในบางกรณีนั้นก็จะมีการจัดห้องนอนแยกส่วนกันตามความเหมาะสม และขนาดของเฟอร์นิเจอร์ก็ต้องจัดให้เหมาะกับขนาดของห้องนอน โดยเฉพาะที่นอนซึ่งนับเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการนอน ใดยทั่วไปเตียงนอนจะประกอบด้วยตัวที่นอนที่สามารถออกแบบ ด้านหัวเตียงเป็นแบบต่าง ๆได้ตามต้องการ ส่วนตัวที่นอนจะมีขนาดที่มีขายตามท้องตลาดถือเป็นขนาดมาตรฐาน การออกแบบเรานำมาใช้ประกอบกับเตียงนอนได้เลย นอกจากว่ามีการออกแบบขนาดหรือรูปแบบของที่นอนที่ไม่ เหมือนทั่วไป จำเป็นต้องกำหนดขนาดและรูปแบบสำหรับสั่งทำใหม่ได้ตามที่ต้องการ

Read More

อ่างล้างหน้า สิ่งเล็ก ๆที่สำคัญมากในการออกแบบบ้าน

อ่างล้างหน้ามีหลายรูปแบบแยกตามวิธีการติดตั้งทั้งชนิดแขวนผนังและติดทั้งกับเคาน์เตอร์ในรูปแบบต่าง ๆ หลากหลายขนาด และสัดส่วนด้านในของตัวอ่างหรือด้านติดผนังนักจะเผื่อพื้นที่สำหรับติดตั้งก๊อกน้ำ ที่วางเครื่องใช้ที่จำเป็นเช่นสบู่ อ่างบางชนิดมีเฉพาะตัวอ่างฝังใต้เคาน์เตอร์พื้นที่วางสิ่งของเหล่านี้จึงอยู่บนบริเวณเคาน์เตอร์ หิ้งติดผนังหรือชิ้นวางของ วัสดุทาอ่างล้างหน้านอกจากกระเบื้องเคลือบแล้วยังมีวัสดุอื่น ๆอาทิหินเทียม(หินสังเคราะห์) หินธรรมชาติ เช่น หินอ่อน หินแกรนิต โลหะ เช่น เหล็กกล้าไร้สนิม ทองเหลือง ทองแดง กระจกใสชนิดหนาและวัสดุหล่อในที่ เช่น คอนกรีตเสริมเหล็กทาผิวหินขัดหรือซีเมนต์ขัดมัน อ่างขนาดเล็กนี้ใช้ทำกิจกรรมหลักคือล้างมือ ล้างหน้าแปรงฟัน ซึ่งไม่ต้องก้มตัวลงมาก อาจไม่ต้องกว้างยาวมากนัก แต่อ่างขนาดใหญ่ที่จะใช้ซักผ้าหรือสระผมด้วยควรมีความกว้างและความลึกเพียงพอให้ก้มตัวและศีรษะลงได้สะดวก อ่างล้างหน้ำเหล่านี้ก็จะมีรูปร่างตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานที่แตกต่างกันไปเป็นส่วนใหญ่และอาจจะแตกต่างกันไปตามความชอบของผู้ใช้งาน เช่นอ่างล้างหน้ำ แบบหมุน อ่างล้างหน้ำแบบเปดวาวล์ อ่างล้างหน้าแบบท้องเว้ายุบลงไปหรืออ่างล้างหน้าแบบท้องเรียบ ๆซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ล้วนแต่ขึ้นอยู่กับรสนิยมความชอบของผู้ใช้ทั้งนั้น อ่างล้างหน้าเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องใด้ใช้ในชีวิตประจำวันและเป็นสิ่งแรก ๆ ที่เจอในเวลาตื่นนอนฉะนั้นถ้าหากมีอ่างล้างหน้ำไม่ถูกใจคนใช้ก็อาจจะทาให้คนใช้อารมณ์มัวหมองไปทั้งวันก็เป็นได้

Read More

การออกแบบห้องน้ำส่วนตัวในบ้าน

การออกแบบห้องน้ำในบ้านพักอาศัยจะต้องพิจารณาตำแหน่งที่ตั้ง จำนวน ลักษณะการใช้สอย การจัดวางทิศทางของสุขภัณฑ์ ระบบสุขาภิบาล ระบบระบายอากาศ ตั้งแต่เริมแรก เพื่อออกแบบ ให้ลงตัวตั้งกับแผนผังและโครงสร้างบ้าน สำหรับการใช้สอยอย่างสะดวก ถูกสุขลักษณะ รวมตั้งการวาง ตำแหน่งห้องน้ำ ชั้น 1 ชั้น 2 และ ชั้น 3 ควรวางให้มีตำแหน่งตรงกันทางตั้ง เพื่อประหยัดระบบ สุขาภิบาล เนื่องจากการซ้อนชั้นตำแหน่งเดียวกันจะใช้ระบบท่อแนวดิ่งร่วมกันได้ ห้องนำอาจจะเป็นห้องที่ถูกละเลยมากที่สุดในบ้าน บ้านบางหลังจะ จัดห้องนำไว้ใต้บันได เป็นเพียงห้องเล็ก ๆ แคบ ๆ ช่องทางระบายอากาศ และแสง สว่างก็อาจไม่เพียงพอ แต่ในวันหนึ่งๆ ห้องนำให้บริการแก่สมาชิกในครอบครัว หลายคนคนละหลายครั้ง ดังนั้นจึงสมควรออกแบบห้องนำให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสวยงาม การใช้ห้องนำ นอกจากการขับถ่ายของเสีย อาบน้ำชำระร่างกาย ล้างหน้า ล้างมือ แปรงฟัน แล้ว ยังอาจมีกิจกรรมอื่นประกอบ เช่น อ่านหนังสือ ออกกำลังกาย เป็นต้น ในการออกแบบจึงควรศึกษากิจกรรมของผู้ใช้ให้ละเอียด ซึ่งห้องนำแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆตามการใช้สอยและประเภทของผู้ใช้ ได้แก่ ห้องน้ำส่วนตัว […]

Read More

ห้องนั่งเล่นสำหรับครอบครัวที่มีความส่วนตัวสูง

ห้องนั่งเล่นสำหรับครอบครัวที่มีความส่วนตัวสูงซึ่ง ห้องนั่งเล่นประเภทนี้ในห้องนั่งเล่นที่แยกออกจากห้องรับแขกอย่างชัดเจนนี้ ถ้ามีขนาดใหญ่พอก็ต้องจัดวาง ส่วนที่เป็นส่วนนั่งเล่นหลัก ส่วนสำหรับเด็กเล่น และส่วนที่นั่งเล่นสำหรับ ปูย่าตายาย แยกจากกัน เพื่อไม่ให้เสียงรบกวนซึ่งกันและกัน ส่วนนั่งเล่นหลัก มักจะมีโทรทัศน์ โต๊ะ/ เก้าอี้ชุดที่สามารถนั่ง และนอนเล่นได้อย่างสบาย และอาจจะมีเก้าอี้เพื่อรองรับขาที่จะยืดขาออกมาจนเสมอเข่าได้ บริเวณนี้เป็นบริเวณที่ใช้ร่วมกัน และในส่วนที่นั่งทำงานผู้ใหญ่ ชุดเฟอร์นิเจอร์สำหรับพักผ่อนอ่านหนังสือ ของผู้ใหญ่ และส่วนทำการบ้านของเด็ก ที่รวมอยู่ในห้องนั่งเล่นนี้จะต้องจัดมุมให้ ห่างจากมุมดูโทรทัศน์ เพราะจะช่วยให้มีสมาธิในการคิด อ่าน เขียน ชุดโต๊ะทำงานผู้ใหญ่ มักจะมีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และมีตู้เก็บหนังสือ ของใช้สำหรับการทำงาน ชุดนั่งเล่นและทำการบ้านของเด็กจะมีโต๊ะและเก้าอี้เด็กขนาดเล็กตามอายุ พร้อม ชั้นเก็บหนังสือ หรือตู้เก็บของเล่นที่จะหยิบใช้ได้สะดวก ถ้าเป็นบ้านขนาดใหญ่ อาจจะแยกส่วนทำงานออกไปจากบริเวณนั่งเล่นเลยก็ได้ และหากในบ้านมีเด็กเล็กควรมี พื้นที่ว่างเพียงพอสำหรับเด็กเล่นของเล่นบนพื้นที่ปลอดลัย ไม่มีเหลี่ยมมุม โต๊ะ / ตู้ ที่เด็กจะวิ่งชนจนได้รับบาดเจ็บได้

Read More

การจัดห้องอาหาร

การจัดห้องอาหารอาจจัดได้หลายลักษณะ คือ เป็นห้องอาหารที่เน้นความเป็นทางการ หรูหรา เป็นพิธี การจัดแยกเป็นห้องใดยเฉพาะสามารถนั่งรับประทานอาหารได้ครั้งละหลาย ๆคนหรือจัดเป็นส่วนรับประทานอาหารภายในห้องครัว หรือบริเวณเดียวกับส่วนเตรียมอาหารซึ่งการจัดลักษณะนี้เหมาะสำหรับสมาชิกภายใน ครอบครัวที่มีจำนวนน้อย โดยการเลือกโต๊ะอาหารที่ควรมีขนาดพอเพียงสำหรับสมาชิก มีลักษณะนั่งสบายไม่เบียดกันหรือห่างกันมากเกินไป การกำหนดขนาดจัดส่วนของโต๊ะอาหาร ส่วน เก้าอี้นั่งรับประทานอาหารควรจะเป็นเก้าอี้ที่มีขนาดสัดส่วนที่ค่อนข้างมาตรฐานโดยยึดหลักสัดส่วนของโต๊ะอาหารเป็นหลัก โดยทั่วไปเก้าอี้รับประทานอาหารนั้นไม่จำเป็นต้องมีเท้าแขน เพราะจะเกะกะเวลารับประทานอาหาร แต่บางครั้งเก้าอี้ บางแบบที่ต้องการเน้นความหรูหรามากขึ้นจึงมีเท้าแขนเสริมขึ้นมาซึ่งในส่วนเท้าแขนของเก้าอี้จะมีความสูงจากเบาะที่นั่งได้ประมาณ ครึ่งฟุต และในการออกแบบเก้าอี้อาหารที่ต้องการเน้นความพิเศษแตกต่างกันนั่นเรา มักจะออกแบบให้เก้าอี้ตัวที่อยู่หัวโต๊ะเป็นแบบที่พิเศษกว่าตัวอื่น ๆเช่น มีเท้าแขนเพิ่มขึ้นมาหรือมีพนักพิงสูงขึ้น หรือมีลวดลายที่พิเศษกว่าตัวอื่น ๆเนื่องจากว่าการออกแบบในลักษณะนี้จะหมายถึงการให้เกียรติกับผู้ที่นั่งหัวโต๊ะ ซึ่งอาจจะหมายถึงว่าผู้ที่นั่งเป็นผู้มียศสูงกว่า หรืออาจจะเป็นผู้ที่จ่ายค่าอาหารมื้อนั้น ๆ การจัดโต๊ะอาหารนั้น ส่วนใดยรอบโต๊ะอาหารให้มีพื้นที่สำหรับการเดินเช้า – ออกหรือ สามารถบริการอาหารได้สะดวก นอกจากนั้นห้องอาหารอาจเพิ่มเติมตู้สำหรับโชว์สิ่งของประกอบตกแต่งให้งามตาได้ด้วย

Read More

การออกแบบห้องน้ำ

ห้องน้ำนับว่าเป็นห้องที่มีความจำเป็นและสำคัญมากห้องหนึ่งในปัจจุบัน อุปกรณ์และสุขภัณฑ์ต่าง ๆภายในห้องน้ำได้ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบเสมอมา ให้ห้องน้ำเป็นห้องที่สามารถสร้างสรรค์ ให้เป็นห้องแห่งความสุขในการใช้งานได้มากยิ่งขึ้น การใช้งานหลัก ๆ ของห้องน้ำจะเกี่ยวข้องกับน้ำใดยตรงตำแหน่งของห้องน้ำควรตั้งในที่มีอากาศถ่ายเทได้ดีมีทางระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว วางแผนป้องกันความชื้นที่เกิดจากละอองไอน้ำสิ่งเหล่านี้จะก่อให้เกิดราและการผุกร่อนขึ้นตามผนังและเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องน้ำ ควรป้องกันใดยการใช้วัสดุที่ไม่ดูดซึมน้ำง่ายต่อการเข็ดถูขัดล้างเช่น กระเบื้องเคลือบหรือหินอ่อน ตามรอยต่อ ยาแนวด้วยซีเมนต์อย่างสนิทหรืออาจใช้สีที่ไม่ซึมน้ำชนิดมันทาก็ได้ ขนาดของห้องน้ำจะใหญ่หรือเล็กขึ้นอยู่กับขนาดของสุขภัณฑ์และการใช้งานถ้าต้องการบรรจุสุขภัณฑ์หลายชิ้นขนาดของห้องน้ำก็จาเป็นต้องกว้างขวางขึ้นให้พอเหมาะกันใดยขนาดของสุขภัณฑ์จะมีขนาดสัดส่วนที่เป็นมาตรฐานสามารถคำนวณออกมาเป็นขนาดของห้องน้ำได้ การจัดวางสุขภัณฑ์ในห้องน้ำก็เหมือนกับการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ในห้องอื่น ๆคือจัดตามความต้องการในการใช้งานและตามลักษณะการใช้ เช่นการใช้ห้องน้ำเพื่อล้างหนน้ำแปรงฟัน โกนหนวด ในการจัดก็จะมีที่ล้างหน้า มีที่ตั้งแก้วน้ำ ที่วางยาสีฟัน ที่วางอุปกรณ์โกนหนวด มีกระจกเงาส่อ ถ้าต้องการอาบน้ำภายในห้องน้ำ ควรจะมีกะละมัง ภาชนะสาหรับใส่น้ำ ฝักบัวอาบน้ำหรือมีอ่างอาบน้ำเป็นต้น การขับถ่ายภายในห้องน้ำ สุขกัณฑ์อาจเป็นแบบซักโครกแบบนั่งยองมีที่สาหรับปัสสาวะขับถ่าย ฯลฯ ซึ่งจากตัวอย่างการใช้งานภายในห้องน้ำเราอาจแยกเนื้อที่การใช้งานได้ 2 ส่วนคือส่วนแห้ง ได้แก่ ส่วนโถส้วมและล้างหน้าแปรงฟัน ส่วนเปียกได้แก่ ส่วนอาบน้ำ

Read More

การจัดห้องครัวตอนที่ 3

จากทั้งสองบทความที่ผ่านมานั้น ผู้อ่านคงจะได้ทราบถึงความสัมพันธ์ในการจัดวางองค์ประกอบของห้องครัวไปบ้างแล้ว และในบทนี้เราจะกล่างถึงส่วนหัวใจหลักในการทำอาหาร ซึ่งเป็นส่วนของการปรุงอาหารนั่นเอง ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับห้องครัวนั้น สิ่งที่จะขาดไปไม่ได้เลยก็คือ เตาประกอบอาหาร ซึ่งเตาประกอบอาหารที่นิยมใช้อยู่ในปัจจุบันมีหลายชนิด เช่น เตาแก๊ส เตาไฟฟ้า เตาอบ เตาไม่โครเวฟ และการทำงานของเตาประกอบอาหารเหล่านี้จะให้ความสะดวก รวดเร็ว และสะอาด ในการประกอบอาหารสามารถ เปิด ปิดการใช้งานได้รวดเร็วตามความต้องการ ไม่มีเขม่และควันไฟมาก แต่อย่างไรก็ตามการใช้งานกับเตาทุก ชนิดจะต้องมีความระมัดระวังในเรื่องความปลอดภัยเสมอ และสำหรับเตาแก๊สซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันอยู่ทั่ว ๆไป จะมีถังเก็บแก๊สเป็นส่วนประกอบอีกด้วย ดังนั้นการจัดวางเตาแก๊สจึงต้องคิดถึงถังเก็บแก๊ส ว่าไม่ควรวางถังแก๊สไว้บนดินหรือที่ พื้นแฉะนาน ๆเพราะกังจะผุกร่อนได้ และจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายตามมา ถึงแม้ว่าเราจะใช้เตาที่ไม่ก่อให้เกิดควันแล้วก็ตาม แต่ว่า ในการทำอาหารนั้น จะต้องมีกลิ่นของอาหารออกมาอย่างแน่นอน จึงต้องใช้เครื่องดูดควัน เพื่อที่จะกำจัดควัน และกลิ่นต่าง ๆจากอาหาร อ่างล้าง เป็นที่สำหรับล้างภาชนะและอาหารที่มีความจำเป็น และสำคัญมากในการประกอบอาหาร การติดตั้งอ่างล้างต้องให้สะดวกสำหรับการทำงานจริงในขณะล้างด้วย เช่น มีที่พักวางภาชนะที่จะล้าง และล้างเสร็จแล้วมี ที่สำหรับผึ่งตากให้แห้งก่อนเก็บเช้าตู้ การวางอ่างล้างควรอยู่ในบริเวณที่มีลมตามธรรมชาติพัดผ่านได้สะดวก จะทำให้บริเวณนี้ไม่ชื้นแฉะเกินไป บริเวณอ่างล้างนี้จะมีทั้งท่อน้ำดีและท่อน้ำตั้ง อาจมีการรั่วซึมผ่านช่องน้ำนี้ ทำให้เกิดความชื้นและเป็นรา ในที่สุดจะผุกร่อนต่อไปดังนั้นในการออกแบบอ่างล้างหรือเฟอร์นิเจอร์บริเวณนี้ต้องคำนึงถึงการ ถ่ายเทของอากาศด้วย

Read More

การจัดห้องครัวตอนที่ 2

จากบทความที่แล้วเรื่อง การจัดห้องครัวต่อนที่ 1 ท่านผู้อ่าก็คงจะทราบการจัดวางตกแต่งห้องครัวพอคร่าว ๆแล้วซึ่งจากตัวอย่างในบทความที่ 1 นั้นจะสังเกตเห็นได้ว่า การจัดห้องครัวไม่ว่าจะเป็นการจัดแบบเป็นเกาะ หรือจัดชิดผนังแบบใด ก็ตาม การจัดต้องคำนึงถึงความสัมพันธ์ในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอนด้วยเสมอ 1. บริเวณตู้เย็นกับอ่างล้าง เป็นส่วนที่มีความสัมพันธ์ในการทำงานที่ติดต่อกันเสมอ คือ การปรุงอาหารมีการนำของเข้าหรือออกจากตู้เย็น หรือการล้างทำความสะอาดอาหารแล้วจึงนำเข้าตู้เย็น การจัดวางจึงควรให้อยู่ในตำแหน่งที่ใกล้ชิดกัน และขณะเดียวกันควรมีพื้นที่สำหรับการเตรียมอาหารหรือวางสิ่งของด้วย ซึ่งจากตู้เย็นควรมีที่พักวางของที่จะนำเข้าเก็บหรือนำออกจากตู้เย็น ส่วนอ่างล้างจะมีที่พักวางภาชนะที่จะล้างหรือล้างแล้ว ก่อนนำไปเก็บ 2. บริเวณอ่างล้างและเตาประกอบอาหาร เมื่อนำอาหารที่จะปรุงออกจากตู้เย็นมาบริเวณอ่างล้างเพื่อ เตรียมล้าง เตรียมหั่น เรียบร้อยแล้วจะนำไปปรุง ฉะนั้นระหว่างอ่างล้างและเตาประกอบอาหารควรมีที่พักวาง สำหรับการเตรียมการตังกล่าว ในส่วนของเตาและอ่างล้างนี้ถึงแม้ว่าจะมีความสัมพันธ์กันต่อเนื่องในการทำงานก็ ไม่ควรวางชิดกัน 3. บริเวณเตาไฟประกอบอาหารกับตู้เย็น ส่วนนี้จะมีความสัมพันธ์กันน้อย จึงไม่จำเป็นต้องวางใกล้กัน จะเห็นได้ว่าเมื่อมีการจัดวางลำดับของเฟอร์นิเจอร์ตามลำตับความสัมพันธ์ในการทำงานแล้ว จะทำให้การทำงานในครัวมีความสะดวกและปลอดภัย และการจัดห้องครัวยังต้องคำนึงถึงพื้นที่สำหรับจัดเก็บวางภาชนะต่าง ๆที่จำเป็น สำหรับการทำงานด้วย ซึ่งสิ่งของเครื่องใช้ภายในครัวจะมีมากมาย หลายขนาดหลายรูปแบบและมีจำนวนมาก ควรคิดถึงที่เก็บที่วางให้เหมาะสมกับลักษณะของของใช้นั้น ๆเช่น ซ้อนล้อม มีด หม้อ ฝาหม้อ กระทะ ฯลฯ ของ แต่ละขั้นต้องการวิธีเก็บและขนาดที่แตกต่างกัน

Read More

การออกแบบบ้าน

ในการออกแบบบ้าน หรือว่าการปฏิบัติงานใด ๆก็ตามจะต้องเริ่มต้นด้วยการวางแผนงานอย่างเป็นระบบมีขั้นตอนและมีลำดับซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานนั้น ๆสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง ถึงมีข้อผิดพลาดก็สามารถตรวจสอบได้ ฉะนั้นในการออกแบบบ้านที่ดีจึงต้องมีการ วางแผนงานทุกครั้งที่จะเริ่มทำการงาน เช่นการวางแปลน เป็นวิธี การเริ่มต้นขั้นตอนหนึ่ง สำหรับการเสนอแนวทางการออกแบบ การคิดเกี่ยวกับการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ และการใช้พื้นที่ให้สัมพันธ์กัน ซึ่งการวางแปลนจะเป็นตัวกำหนดองค์ประกอบทุกชนิดที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานออกแบบนั้น การวางแปลนจึง นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่มีความสำคัญมาก และนอกจากการวางแปลนแล้ว สิ่งที่สำคัญมากในการวางแปลน ก็คงจะหนีจากเรื่องของทางเดินในบ้าน คือ เส้นทางเดินอาจเป็นทางเดินเข้าออกระหว่างห้อง ทางเดินผ่านระหว่างคนกับเฟอร์นิเจอร์ หรือคนเดินสวนกัน การจัดทางเดินต้องพยายามทำให้ทางเดินนั้น ๆสะดวกและสั้นที่สุด ต้องไม่เดินออมหรือวกไปมามากต้องไม่แคบหรือกว้างจนเกินไป ทางเดินนั้นต้องไม่เกะกะหรือติดขัดจนกลายเป็นทำให้เสียเวลาในการทำงาน หรือเกิดความไม่คล่องตัวอื่น ๆและทางเดินทางสัญจรนี้ยังแยกได้เป็นทางสัญจรหลักและทางสัญจรรอง ซึ่งทางสัญจรหลักจะ เป็นทางเดินที่กว้างสะดวกต่อการใช้งาน ส่วนทางสัญจรรองจะเป็นทางเดินในส่วนย่อย หรือส่วนติดต่อหน่วยย่อย ๆลงไปอย่างไรก็ตามการจัดพื้นที่ทางเดินนี้ต้องพิจารณาจากพื้นที่ส่วนรวมทั้งหมด ว่าประกอบด้วยส่วนใช้งานอะไรบ้างและจัดพื้นที่เดินให้เหมาะสมกับบ้าน

Read More

การตกแต่งห้องรับแขก

ห้องรับแขกเป็นห้องสำหรับการต้อนรับผู้มาเยือน ซึ่งอาจเป็นเพื่อน เป็นญาติ หรือผู้มาติดต่อเรื่องอื่น ๆการจัดห้องรับแขกจึงควรอยู่บริเวณส่วนหน้าของบ้านเพื่อสะดวกในการต้อนรับ และมีความเป็นสัดส่วน แยกจาก ส่วนใช้งานอื่น ๆของบ้าน การจัดห้องรับแขกอาจจัดได้สองลักษณะ คือ แบบเป็นพิธีการ ที่เป็นการจัดที่เน้น ความเป็นระเบียบ หรูหรา สง่างาม เป็นการให้เกียรติผู้มาเยือนซึ่งอาจเป็นแขกผู้ใหญ่หรือผู้ที่เคารพนับถือ และแบบที่สองคือการจัดแบบไม่เป็นพิธีการ เป็นการจัดแบบเน้นความเป็นกันเองเกิดความอบอุ่น เหมาะ สำหรับการต้อนรับเพื่อน ๆหรือญาติพี่น้อง ซึ่งการจัดห้องรับแขกที่ต่างกันนี้ ก็จะเป็นเหตุให้ใช้เฟอร์นิเจอร์ที่ต่างกันไปด้วย เช่น เก้าอี้เดี่ยว บางครั้งเราอาจเรียกว่าเก้าอี้เท้าแขน หมายถึงเก้าอี้ที่มีความหนานุ่ม นั่งสบาย ๆเหมาะสำหรับเป็นเก้าอี้ นั่งคุยกันได้นาน ๆรูปร่างและขนาดของเก้าอี้รับแขกนี้จะมีขนาดใหญ่กว่าเก้าอี้ปกติทั่ว ๆไป วัสดุที่ใช้’ประกอบ เป็นวัสดุที่ทำให้เกิดความนุ่มสบายตัว เก้าอี้เดี่ยวนี้มีส่วนประกอบเป็นโครงไม้ ภายในหุ้มด้วยวัสดุฟองน้ำหรือฟองยางเพื่อให้เกิดความหนานุ่ม บางซนิดจะเสริมสปริง เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น แล้วหุ้มด้วยหนังแห้ หรือหนังเทียม หรือผ้า เนื้อหนา เหมาะสำหรับการจัดห้องรับแขกทั้งแบบเป็นพิธีการ และไม่เป็นพิธีการ เก้าอี้ครึ่งนั่งครึ่งนอน ซึ่งห้องรับแขกสำหรับบางบ้านอาจเป็นห้องพักผ่อนของครอบครัวรวมอยู่ด้วย เก้าอี้ครึ่งนั่งครึ่งนอนนี้จึงมี ประโยชน์สำหรับเป็นที่นั่งหรือนอนเล่นในบางโอกาส เป็นที่นั่งดูทีวี อ่านหนังสือหรือนอนฟ้งเพลงสบาย ๆเก้าอี้ อาจออกแบบให้ปรับระดับได้ เช่น ปรับที่ความสูงหรือความลาดเอียงของพนักพิง […]

Read More

การจัดห้องรับแขกโดยเน้นที่ผู้คนอาศัย

ห้องรับแขกเป็นศูนย์กลางของสังคมในบ้าน และเป็นห้องที่ทุกคนคิดจะตกแต่งให้สวยงาม มากที่สุด เพราะเป็นห้องที่ไม่ได้ใช้เฉพาะคนในบ้าน แต่เป็นที่ต้อนรับแขกที่มาเยือน ห้องรับแขกจะ สะท้อนรสนิยม ความสนใจ และสัญลักษณ์ของเจ้าของบ้าน ห้องนี่อาจจะมีการใช้พื้นที่ทำกิจกรรม ร่วมกันหลายอย่าง เช่น รับรองแขก พักผ่อน อ่านหนังสือ ทำงาน ดูโทรทัศน์ พังวิทยุ และพูดคุยร่วมกัน ระหว่างครอบครัว การออกแบบห้องรับแขก ต้องศึกษาว่าเป็นห้องที่ใช้สำหรับสมาชิก ครอบครัวกี่คน ซึ่งความต้องการของครอบครัวจะแปรเปลี่ยนไปตามวัยและความสนใจของสมาชิกในบ้าน ผู้ออกแบบต้องค้นหาว่าคนในบ้านต้องการอะไรในห้อง นี้บ้าง การออกแบบควรจะเริ่มต้นจากการถาม อายุ เพศ และสิ่งที่สนใจทำประจำวันของผู้อยู่อาศัยในบ้าน รวมถึงจำนวนแขกที่มาเยี่ยมบ่อย ๆประมาณครั้งละกี่คน ของที่ต้องการใช้และตั้งโชว์ เส้นทางติดต่อกับห้องอื่นโดยรอบ ในบ้านขนาดใหญ่ห้องรับแขกจะแยกจากห้องนั่งเล่นโดยเด็ดขาด ห้องรับแขกจะใช้สำหรับรับแขกเพียงอย่างเดียวส่วนห้องนั่งเล่นจะใช้สำหรับกิจกรรมที่ไม่เปีนระเบียบแบบแผน เช่น ดูโทรทัศน์ฟังเพลง และพูดคุยกันระหว่าง คนในครอบครัว ส่วนบ้านขนาดเล็กอาจประหยัดพื้นที่ โดยใช้สอยในพื้นที่ห้อง เดียวกันนั่งการรับแขกและนั่งเล่น ห้องรับแขกควรจะอยู่ติดกับโถงทางเข้าบ้านด้านหน้าเพื่อให้แขกเข้าถึงได้สะดวก และมีทางติดต่อกับห้องอาหารผู้อยู่อาศัยสามารถ เปลี่ยนสถานที่และกิจกรรม เช่น ออกไปนั่งคุยภายนอกห้องได้ในเวลา เย็น หรือไปรับประทานอาหารที่ห้องอาหาร การใช้งานซึ่งรวมไปถึงกิจกรรมอื่น เช่น ส่วนนั่งเล่น ซึ่งอาจจะรวมกับส่วนรับแขกสำหรับบ้านขนาดเล็ก ห้องจึงควร […]

Read More