การจัดห้องอาหาร

การจัดห้องอาหารอาจจัดได้หลายลักษณะ คือ เป็นห้องอาหารที่เน้นความเป็นทางการ หรูหรา เป็นพิธี การจัดแยกเป็นห้องใดยเฉพาะสามารถนั่งรับประทานอาหารได้ครั้งละหลาย ๆคนหรือจัดเป็นส่วนรับประทานอาหารภายในห้องครัว หรือบริเวณเดียวกับส่วนเตรียมอาหารซึ่งการจัดลักษณะนี้เหมาะสำหรับสมาชิกภายใน ครอบครัวที่มีจำนวนน้อย โดยการเลือกโต๊ะอาหารที่ควรมีขนาดพอเพียงสำหรับสมาชิก มีลักษณะนั่งสบายไม่เบียดกันหรือห่างกันมากเกินไป การกำหนดขนาดจัดส่วนของโต๊ะอาหาร ส่วน เก้าอี้นั่งรับประทานอาหารควรจะเป็นเก้าอี้ที่มีขนาดสัดส่วนที่ค่อนข้างมาตรฐานโดยยึดหลักสัดส่วนของโต๊ะอาหารเป็นหลัก โดยทั่วไปเก้าอี้รับประทานอาหารนั้นไม่จำเป็นต้องมีเท้าแขน เพราะจะเกะกะเวลารับประทานอาหาร แต่บางครั้งเก้าอี้ บางแบบที่ต้องการเน้นความหรูหรามากขึ้นจึงมีเท้าแขนเสริมขึ้นมาซึ่งในส่วนเท้าแขนของเก้าอี้จะมีความสูงจากเบาะที่นั่งได้ประมาณ ครึ่งฟุต และในการออกแบบเก้าอี้อาหารที่ต้องการเน้นความพิเศษแตกต่างกันนั่นเรา มักจะออกแบบให้เก้าอี้ตัวที่อยู่หัวโต๊ะเป็นแบบที่พิเศษกว่าตัวอื่น ๆเช่น มีเท้าแขนเพิ่มขึ้นมาหรือมีพนักพิงสูงขึ้น หรือมีลวดลายที่พิเศษกว่าตัวอื่น ๆเนื่องจากว่าการออกแบบในลักษณะนี้จะหมายถึงการให้เกียรติกับผู้ที่นั่งหัวโต๊ะ ซึ่งอาจจะหมายถึงว่าผู้ที่นั่งเป็นผู้มียศสูงกว่า หรืออาจจะเป็นผู้ที่จ่ายค่าอาหารมื้อนั้น ๆ การจัดโต๊ะอาหารนั้น ส่วนใดยรอบโต๊ะอาหารให้มีพื้นที่สำหรับการเดินเช้า – ออกหรือ สามารถบริการอาหารได้สะดวก นอกจากนั้นห้องอาหารอาจเพิ่มเติมตู้สำหรับโชว์สิ่งของประกอบตกแต่งให้งามตาได้ด้วย

Read More

การออกแบบห้องน้ำ

ห้องน้ำนับว่าเป็นห้องที่มีความจำเป็นและสำคัญมากห้องหนึ่งในปัจจุบัน อุปกรณ์และสุขภัณฑ์ต่าง ๆภายในห้องน้ำได้ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบเสมอมา ให้ห้องน้ำเป็นห้องที่สามารถสร้างสรรค์ ให้เป็นห้องแห่งความสุขในการใช้งานได้มากยิ่งขึ้น การใช้งานหลัก ๆ ของห้องน้ำจะเกี่ยวข้องกับน้ำใดยตรงตำแหน่งของห้องน้ำควรตั้งในที่มีอากาศถ่ายเทได้ดีมีทางระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว วางแผนป้องกันความชื้นที่เกิดจากละอองไอน้ำสิ่งเหล่านี้จะก่อให้เกิดราและการผุกร่อนขึ้นตามผนังและเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องน้ำ ควรป้องกันใดยการใช้วัสดุที่ไม่ดูดซึมน้ำง่ายต่อการเข็ดถูขัดล้างเช่น กระเบื้องเคลือบหรือหินอ่อน ตามรอยต่อ ยาแนวด้วยซีเมนต์อย่างสนิทหรืออาจใช้สีที่ไม่ซึมน้ำชนิดมันทาก็ได้ ขนาดของห้องน้ำจะใหญ่หรือเล็กขึ้นอยู่กับขนาดของสุขภัณฑ์และการใช้งานถ้าต้องการบรรจุสุขภัณฑ์หลายชิ้นขนาดของห้องน้ำก็จาเป็นต้องกว้างขวางขึ้นให้พอเหมาะกันใดยขนาดของสุขภัณฑ์จะมีขนาดสัดส่วนที่เป็นมาตรฐานสามารถคำนวณออกมาเป็นขนาดของห้องน้ำได้ การจัดวางสุขภัณฑ์ในห้องน้ำก็เหมือนกับการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ในห้องอื่น ๆคือจัดตามความต้องการในการใช้งานและตามลักษณะการใช้ เช่นการใช้ห้องน้ำเพื่อล้างหนน้ำแปรงฟัน โกนหนวด ในการจัดก็จะมีที่ล้างหน้า มีที่ตั้งแก้วน้ำ ที่วางยาสีฟัน ที่วางอุปกรณ์โกนหนวด มีกระจกเงาส่อ ถ้าต้องการอาบน้ำภายในห้องน้ำ ควรจะมีกะละมัง ภาชนะสาหรับใส่น้ำ ฝักบัวอาบน้ำหรือมีอ่างอาบน้ำเป็นต้น การขับถ่ายภายในห้องน้ำ สุขกัณฑ์อาจเป็นแบบซักโครกแบบนั่งยองมีที่สาหรับปัสสาวะขับถ่าย ฯลฯ ซึ่งจากตัวอย่างการใช้งานภายในห้องน้ำเราอาจแยกเนื้อที่การใช้งานได้ 2 ส่วนคือส่วนแห้ง ได้แก่ ส่วนโถส้วมและล้างหน้าแปรงฟัน ส่วนเปียกได้แก่ ส่วนอาบน้ำ

Read More

การจัดห้องครัวตอนที่ 3

จากทั้งสองบทความที่ผ่านมานั้น ผู้อ่านคงจะได้ทราบถึงความสัมพันธ์ในการจัดวางองค์ประกอบของห้องครัวไปบ้างแล้ว และในบทนี้เราจะกล่างถึงส่วนหัวใจหลักในการทำอาหาร ซึ่งเป็นส่วนของการปรุงอาหารนั่นเอง ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับห้องครัวนั้น สิ่งที่จะขาดไปไม่ได้เลยก็คือ เตาประกอบอาหาร ซึ่งเตาประกอบอาหารที่นิยมใช้อยู่ในปัจจุบันมีหลายชนิด เช่น เตาแก๊ส เตาไฟฟ้า เตาอบ เตาไม่โครเวฟ และการทำงานของเตาประกอบอาหารเหล่านี้จะให้ความสะดวก รวดเร็ว และสะอาด ในการประกอบอาหารสามารถ เปิด ปิดการใช้งานได้รวดเร็วตามความต้องการ ไม่มีเขม่และควันไฟมาก แต่อย่างไรก็ตามการใช้งานกับเตาทุก ชนิดจะต้องมีความระมัดระวังในเรื่องความปลอดภัยเสมอ และสำหรับเตาแก๊สซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันอยู่ทั่ว ๆไป จะมีถังเก็บแก๊สเป็นส่วนประกอบอีกด้วย ดังนั้นการจัดวางเตาแก๊สจึงต้องคิดถึงถังเก็บแก๊ส ว่าไม่ควรวางถังแก๊สไว้บนดินหรือที่ พื้นแฉะนาน ๆเพราะกังจะผุกร่อนได้ และจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายตามมา ถึงแม้ว่าเราจะใช้เตาที่ไม่ก่อให้เกิดควันแล้วก็ตาม แต่ว่า ในการทำอาหารนั้น จะต้องมีกลิ่นของอาหารออกมาอย่างแน่นอน จึงต้องใช้เครื่องดูดควัน เพื่อที่จะกำจัดควัน และกลิ่นต่าง ๆจากอาหาร อ่างล้าง เป็นที่สำหรับล้างภาชนะและอาหารที่มีความจำเป็น และสำคัญมากในการประกอบอาหาร การติดตั้งอ่างล้างต้องให้สะดวกสำหรับการทำงานจริงในขณะล้างด้วย เช่น มีที่พักวางภาชนะที่จะล้าง และล้างเสร็จแล้วมี ที่สำหรับผึ่งตากให้แห้งก่อนเก็บเช้าตู้ การวางอ่างล้างควรอยู่ในบริเวณที่มีลมตามธรรมชาติพัดผ่านได้สะดวก จะทำให้บริเวณนี้ไม่ชื้นแฉะเกินไป บริเวณอ่างล้างนี้จะมีทั้งท่อน้ำดีและท่อน้ำตั้ง อาจมีการรั่วซึมผ่านช่องน้ำนี้ ทำให้เกิดความชื้นและเป็นรา ในที่สุดจะผุกร่อนต่อไปดังนั้นในการออกแบบอ่างล้างหรือเฟอร์นิเจอร์บริเวณนี้ต้องคำนึงถึงการ ถ่ายเทของอากาศด้วย

Read More

การจัดห้องครัวตอนที่ 2

จากบทความที่แล้วเรื่อง การจัดห้องครัวต่อนที่ 1 ท่านผู้อ่าก็คงจะทราบการจัดวางตกแต่งห้องครัวพอคร่าว ๆแล้วซึ่งจากตัวอย่างในบทความที่ 1 นั้นจะสังเกตเห็นได้ว่า การจัดห้องครัวไม่ว่าจะเป็นการจัดแบบเป็นเกาะ หรือจัดชิดผนังแบบใด ก็ตาม การจัดต้องคำนึงถึงความสัมพันธ์ในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอนด้วยเสมอ 1. บริเวณตู้เย็นกับอ่างล้าง เป็นส่วนที่มีความสัมพันธ์ในการทำงานที่ติดต่อกันเสมอ คือ การปรุงอาหารมีการนำของเข้าหรือออกจากตู้เย็น หรือการล้างทำความสะอาดอาหารแล้วจึงนำเข้าตู้เย็น การจัดวางจึงควรให้อยู่ในตำแหน่งที่ใกล้ชิดกัน และขณะเดียวกันควรมีพื้นที่สำหรับการเตรียมอาหารหรือวางสิ่งของด้วย ซึ่งจากตู้เย็นควรมีที่พักวางของที่จะนำเข้าเก็บหรือนำออกจากตู้เย็น ส่วนอ่างล้างจะมีที่พักวางภาชนะที่จะล้างหรือล้างแล้ว ก่อนนำไปเก็บ 2. บริเวณอ่างล้างและเตาประกอบอาหาร เมื่อนำอาหารที่จะปรุงออกจากตู้เย็นมาบริเวณอ่างล้างเพื่อ เตรียมล้าง เตรียมหั่น เรียบร้อยแล้วจะนำไปปรุง ฉะนั้นระหว่างอ่างล้างและเตาประกอบอาหารควรมีที่พักวาง สำหรับการเตรียมการตังกล่าว ในส่วนของเตาและอ่างล้างนี้ถึงแม้ว่าจะมีความสัมพันธ์กันต่อเนื่องในการทำงานก็ ไม่ควรวางชิดกัน 3. บริเวณเตาไฟประกอบอาหารกับตู้เย็น ส่วนนี้จะมีความสัมพันธ์กันน้อย จึงไม่จำเป็นต้องวางใกล้กัน จะเห็นได้ว่าเมื่อมีการจัดวางลำดับของเฟอร์นิเจอร์ตามลำตับความสัมพันธ์ในการทำงานแล้ว จะทำให้การทำงานในครัวมีความสะดวกและปลอดภัย และการจัดห้องครัวยังต้องคำนึงถึงพื้นที่สำหรับจัดเก็บวางภาชนะต่าง ๆที่จำเป็น สำหรับการทำงานด้วย ซึ่งสิ่งของเครื่องใช้ภายในครัวจะมีมากมาย หลายขนาดหลายรูปแบบและมีจำนวนมาก ควรคิดถึงที่เก็บที่วางให้เหมาะสมกับลักษณะของของใช้นั้น ๆเช่น ซ้อนล้อม มีด หม้อ ฝาหม้อ กระทะ ฯลฯ ของ แต่ละขั้นต้องการวิธีเก็บและขนาดที่แตกต่างกัน

Read More

การออกแบบบ้าน

ในการออกแบบบ้าน หรือว่าการปฏิบัติงานใด ๆก็ตามจะต้องเริ่มต้นด้วยการวางแผนงานอย่างเป็นระบบมีขั้นตอนและมีลำดับซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานนั้น ๆสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง ถึงมีข้อผิดพลาดก็สามารถตรวจสอบได้ ฉะนั้นในการออกแบบบ้านที่ดีจึงต้องมีการ วางแผนงานทุกครั้งที่จะเริ่มทำการงาน เช่นการวางแปลน เป็นวิธี การเริ่มต้นขั้นตอนหนึ่ง สำหรับการเสนอแนวทางการออกแบบ การคิดเกี่ยวกับการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ และการใช้พื้นที่ให้สัมพันธ์กัน ซึ่งการวางแปลนจะเป็นตัวกำหนดองค์ประกอบทุกชนิดที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานออกแบบนั้น การวางแปลนจึง นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่มีความสำคัญมาก และนอกจากการวางแปลนแล้ว สิ่งที่สำคัญมากในการวางแปลน ก็คงจะหนีจากเรื่องของทางเดินในบ้าน คือ เส้นทางเดินอาจเป็นทางเดินเข้าออกระหว่างห้อง ทางเดินผ่านระหว่างคนกับเฟอร์นิเจอร์ หรือคนเดินสวนกัน การจัดทางเดินต้องพยายามทำให้ทางเดินนั้น ๆสะดวกและสั้นที่สุด ต้องไม่เดินออมหรือวกไปมามากต้องไม่แคบหรือกว้างจนเกินไป ทางเดินนั้นต้องไม่เกะกะหรือติดขัดจนกลายเป็นทำให้เสียเวลาในการทำงาน หรือเกิดความไม่คล่องตัวอื่น ๆและทางเดินทางสัญจรนี้ยังแยกได้เป็นทางสัญจรหลักและทางสัญจรรอง ซึ่งทางสัญจรหลักจะ เป็นทางเดินที่กว้างสะดวกต่อการใช้งาน ส่วนทางสัญจรรองจะเป็นทางเดินในส่วนย่อย หรือส่วนติดต่อหน่วยย่อย ๆลงไปอย่างไรก็ตามการจัดพื้นที่ทางเดินนี้ต้องพิจารณาจากพื้นที่ส่วนรวมทั้งหมด ว่าประกอบด้วยส่วนใช้งานอะไรบ้างและจัดพื้นที่เดินให้เหมาะสมกับบ้าน

Read More

การตกแต่งห้องรับแขก

ห้องรับแขกเป็นห้องสำหรับการต้อนรับผู้มาเยือน ซึ่งอาจเป็นเพื่อน เป็นญาติ หรือผู้มาติดต่อเรื่องอื่น ๆการจัดห้องรับแขกจึงควรอยู่บริเวณส่วนหน้าของบ้านเพื่อสะดวกในการต้อนรับ และมีความเป็นสัดส่วน แยกจาก ส่วนใช้งานอื่น ๆของบ้าน การจัดห้องรับแขกอาจจัดได้สองลักษณะ คือ แบบเป็นพิธีการ ที่เป็นการจัดที่เน้น ความเป็นระเบียบ หรูหรา สง่างาม เป็นการให้เกียรติผู้มาเยือนซึ่งอาจเป็นแขกผู้ใหญ่หรือผู้ที่เคารพนับถือ และแบบที่สองคือการจัดแบบไม่เป็นพิธีการ เป็นการจัดแบบเน้นความเป็นกันเองเกิดความอบอุ่น เหมาะ สำหรับการต้อนรับเพื่อน ๆหรือญาติพี่น้อง ซึ่งการจัดห้องรับแขกที่ต่างกันนี้ ก็จะเป็นเหตุให้ใช้เฟอร์นิเจอร์ที่ต่างกันไปด้วย เช่น เก้าอี้เดี่ยว บางครั้งเราอาจเรียกว่าเก้าอี้เท้าแขน หมายถึงเก้าอี้ที่มีความหนานุ่ม นั่งสบาย ๆเหมาะสำหรับเป็นเก้าอี้ นั่งคุยกันได้นาน ๆรูปร่างและขนาดของเก้าอี้รับแขกนี้จะมีขนาดใหญ่กว่าเก้าอี้ปกติทั่ว ๆไป วัสดุที่ใช้’ประกอบ เป็นวัสดุที่ทำให้เกิดความนุ่มสบายตัว เก้าอี้เดี่ยวนี้มีส่วนประกอบเป็นโครงไม้ ภายในหุ้มด้วยวัสดุฟองน้ำหรือฟองยางเพื่อให้เกิดความหนานุ่ม บางซนิดจะเสริมสปริง เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น แล้วหุ้มด้วยหนังแห้ หรือหนังเทียม หรือผ้า เนื้อหนา เหมาะสำหรับการจัดห้องรับแขกทั้งแบบเป็นพิธีการ และไม่เป็นพิธีการ เก้าอี้ครึ่งนั่งครึ่งนอน ซึ่งห้องรับแขกสำหรับบางบ้านอาจเป็นห้องพักผ่อนของครอบครัวรวมอยู่ด้วย เก้าอี้ครึ่งนั่งครึ่งนอนนี้จึงมี ประโยชน์สำหรับเป็นที่นั่งหรือนอนเล่นในบางโอกาส เป็นที่นั่งดูทีวี อ่านหนังสือหรือนอนฟ้งเพลงสบาย ๆเก้าอี้ อาจออกแบบให้ปรับระดับได้ เช่น ปรับที่ความสูงหรือความลาดเอียงของพนักพิง […]

Read More

การจัดห้องรับแขกโดยเน้นที่ผู้คนอาศัย

ห้องรับแขกเป็นศูนย์กลางของสังคมในบ้าน และเป็นห้องที่ทุกคนคิดจะตกแต่งให้สวยงาม มากที่สุด เพราะเป็นห้องที่ไม่ได้ใช้เฉพาะคนในบ้าน แต่เป็นที่ต้อนรับแขกที่มาเยือน ห้องรับแขกจะ สะท้อนรสนิยม ความสนใจ และสัญลักษณ์ของเจ้าของบ้าน ห้องนี่อาจจะมีการใช้พื้นที่ทำกิจกรรม ร่วมกันหลายอย่าง เช่น รับรองแขก พักผ่อน อ่านหนังสือ ทำงาน ดูโทรทัศน์ พังวิทยุ และพูดคุยร่วมกัน ระหว่างครอบครัว การออกแบบห้องรับแขก ต้องศึกษาว่าเป็นห้องที่ใช้สำหรับสมาชิก ครอบครัวกี่คน ซึ่งความต้องการของครอบครัวจะแปรเปลี่ยนไปตามวัยและความสนใจของสมาชิกในบ้าน ผู้ออกแบบต้องค้นหาว่าคนในบ้านต้องการอะไรในห้อง นี้บ้าง การออกแบบควรจะเริ่มต้นจากการถาม อายุ เพศ และสิ่งที่สนใจทำประจำวันของผู้อยู่อาศัยในบ้าน รวมถึงจำนวนแขกที่มาเยี่ยมบ่อย ๆประมาณครั้งละกี่คน ของที่ต้องการใช้และตั้งโชว์ เส้นทางติดต่อกับห้องอื่นโดยรอบ ในบ้านขนาดใหญ่ห้องรับแขกจะแยกจากห้องนั่งเล่นโดยเด็ดขาด ห้องรับแขกจะใช้สำหรับรับแขกเพียงอย่างเดียวส่วนห้องนั่งเล่นจะใช้สำหรับกิจกรรมที่ไม่เปีนระเบียบแบบแผน เช่น ดูโทรทัศน์ฟังเพลง และพูดคุยกันระหว่าง คนในครอบครัว ส่วนบ้านขนาดเล็กอาจประหยัดพื้นที่ โดยใช้สอยในพื้นที่ห้อง เดียวกันนั่งการรับแขกและนั่งเล่น ห้องรับแขกควรจะอยู่ติดกับโถงทางเข้าบ้านด้านหน้าเพื่อให้แขกเข้าถึงได้สะดวก และมีทางติดต่อกับห้องอาหารผู้อยู่อาศัยสามารถ เปลี่ยนสถานที่และกิจกรรม เช่น ออกไปนั่งคุยภายนอกห้องได้ในเวลา เย็น หรือไปรับประทานอาหารที่ห้องอาหาร การใช้งานซึ่งรวมไปถึงกิจกรรมอื่น เช่น ส่วนนั่งเล่น ซึ่งอาจจะรวมกับส่วนรับแขกสำหรับบ้านขนาดเล็ก ห้องจึงควร […]

Read More

ห้องนั่งเล่นสำหรับบ้านที่มีขนาดใหญ่

ในบ้านขนาดใหญ่ที่มีห้องรับแขกเป็นทางการอยู่แล้ว อาจจะมีห้องนั่งเล่นแยกออกต่างหาก เพื่อใช้พักผ่อนภายในครอบครัวในลักษณะกึ่งส่วนตัว พ่อ แม่ ลูก หรือรวม ปู ย่า ตา ยาย หากอาศัยอยู่ ในบ้านเดียวลัน บริเวณห้องนั่งเล่นจะใช้พักผ่อน นั่งๆ นอนๆ ดูโทรทัศน์ พังเพลง เล่นคอมพิวเตอร์ หรือ อ่านหนังสือเพื่อคลายความตึงเครียด ฟื้นฟูสมองให้แจ่มใสพร้อมที่จะสู้งานหนักต่อไป ห้องนั่งเล่นควรเป็นห้องสบายสำหรับการพักผ่อนพูดคุยของคนใน ครอบครัว บรรยากาศในห้องจึงมีลักษณะเป็นก้นเองปราศจากเสียงรบกวนมองเห็นทิวทัศน์ต้นไม้เขียวชอุ่ม สระนำใส ๆหรือสระว่ายนำ อาจจะอยู่ใกล้ชิด ธรรมชาติและได้รับลมธรรมชาติโดยไม่จำเป็นต้องเปิดเครื่องปรับอากาศ หากอากาศ ไม่ร้อนจนเกินไป บริเวณห้องนั่งเล่น อาจจะเป็นการผสมผสานการใช้สอยของกลุ่มสมาชิกภายในศรอบศรัวที่ต่างวัยกัน ทั้งกลุ่มสมาชิกสูงวัย ปู ย่า ตา ยาย สมาชิกวัยหนุ่ม สาว พ่อและแม่ และ สมาชิกกลุ่มเด็ก ตำแหน่งห้องนั่งเล่นมักจะทั้งอยู่ด้านใน เป็นลำดับรองจากห้องรับแขกที่ต้องเข้าถึงง่ายจากส่วนสาธารณะภายนอกอาคาร และมักอยู่ในตำแหน่งที่ทิวทัศน์ดี มี เฉลียงสำหรับการนั่งเล่นภายนอกที่ต่อเนื่องกับภายใน หรืออาจทั้งอยู่บริเวณติด กับสระว่ายนำ ห้องออกกำลังกาย และรับบริการอาหารจากห้องเตรียมอาหารซึ่ง อยู่ไม่ไกลกันด้วย

Read More

ประเภทของห้องน้ำ

ห้องน้ำตามบ้านทั่ว ๆไปนั้นมักจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ ห้องน้ำส่วนตัว ห้องนำรวม และห้องนำรับแขกซึ่งห้องน้ำแต่ละแบบแต่ละประเภทก็มีวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่ต่างกันไปโดยมีดังต่อไปนี้ ห้องน้ำส่วนตัว ส่วนใหญ่จะอยู่ติดกับ ห้องนอน ในห้องนอนใหญ่มักจะมีห้องน้ำส่วนตัวที่เข้าจากห้องนอนเพียงทางเดียว มีสุขกัณฑ์ครบสำหรับทุกกิจกรรม ทั้งอ่างล้างหนำ โถส้วม ส่วนยืนอาบนำ และอ่างอาบน้ำในบางครั้ง รวมทั้งพื้นที่สำหรับกิจกรรมส่วนตัวอื่นตามความต้องการของเจ้าของห้อง ห้องนำส่วนตัวในบ้านบางหลังสำหรับสามีภรรยาอาจต้องการการแยกส่วนห้องส้วมออกต่างหากเป็นห้องย่อยสองห้อง และอาจต้องการอ่างล้างหนำสองอ่างเพื่อใช้งานพร้อมกันได้ในเวลาเร่ง รีบ และบางคนต้องการห้องนำเปิดโล่งต่อเนื่องกับสวนที่มีขอบเขตส่วนตัวและ ต่อเนื่องกับห้องแต่งตัวขนาดใหญ่ ทั้งนี้เป็นไปตามความต้องการพิเศษของเจ้าของแต่ละราย ห้องนำร่วม เป็นห้องนำที่ใช้รวมกันหลายห้องนอน การเข้าถึงห้องนำประเภทนี้จะเข้าได้จากบริเวณโถงหรือทางเดินซึ่งผู้ใช้ จากห้องนอนทุกห้องเข้าได้สะดวก หรือตั้งอยู่ระหว่างห้องนอนสองห้อง โดยมีประตูสองทางเพื่อเข้าห้องนำได้ ทั้งจากห้องนอนและโถง ทางเดิน หรือจากแต่ละ ห้องนอนได้โดยตรงด้วย โดยมีสุขภัณฑ์ครบสำหรับกิจกรรมหลัก ได้แก่ อ่างล้าง หน้า โถส้วม ส่วนอาบน้ำ แต่ไม่ควรมีพื้นที่สำหรับกิจกรรมส่วนตัวอื่น ๆ เพราะต้อง จำกัดเวลาในการใช้งานของแต่ละคนที่ต้องแบ่งปันกันไม่ให้นานเกินไป ห้องนำรับแขก บ้านสองชั้นขึ้นไปที่มีห้องรับแขก อยู่ชั้นล่าง อาจต้องการห้องนำสำหรับแขกหรือสมาชิกในบ้านสำหรับช่วงเวลากลางวันที่อยู่ชั้นล่าง ห้องนำประเภทนี้จะมีเพียง อ่างล้างหน้า โถส้วม และโถฉี่เท่านั้น

Read More

การจัดห้องครัว ตอนที่ 1

บ้านพักอาศัยใดยทั่วไปห้องครัวนับว่าเป็นห้องที่มีความสำคัญมากห้องหนึ่งห้องนี้มีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่ ที่เหมาะสมกับการใช้งาน ครัวในสมัยก่อนนิยมให้อยู่แยกห้างออกไปจากตัวบ้านเพราะป้องกันเรื่องของกลิ่นและควันไฟหรือความสกปรกต่าง ๆจากการทำอาหาร แต่ปัจจุบันเนื่องจากความจำเป็นในเรื่องของเนื้อที่ มีจำกัด ห้องครัวจึงเข้ามาอยู่ในตัวบ้าน เป็นห้องต่างหากหรืออาจจัดเป็นบริเวณสำหรับทำครัว ทำให้มีความสัมพันธ์ โกลัชิดกับส่วนในของบ้านมากขึ้น การจัดตกแต่งห้องครัวจึงต้องคำนึงถึงความสะอาดการดูแลรักษา ความ ปลอดภัยทั่งกลิ่นและเสียง รวมทั่งควันและความสกปรกต่าง ๆการจัดวางเฟอร์นิเจอร์และของใช้ต่าง ๆต้องให้ เหมาะสมกับการใช้งานด้วย บ้านที่มีพื้นที่กว้างขวาง อาจจัดแยกห้องครัวออกมาเป็นส่วนเตรียมอาหารต่างหากซึ่งในส่วน เตรียมอาหารนี้จะเป็นพื้นที่สำหรับการทำเครื่องดื่ม เช่น เป็นที่จัดเตรียมน้ำชา กาแฟ หรือทำอาหารง่าย ๆที่สามารถจัดทำได้เองได้สะดวกโดยไม่ต้องเข้าไปถึงในครัว บริเวณส่วนเตรียมอาหารนี้ควรเป็นบริเวณที่เชื่อมต่อหรืออยู่ระหว่างห้องอาหารกับห้องครัว ซึ่งการใช้อุปกรณ์ระหว่างห้องครัวกับส่วนเตรียมอาหารบางอย่างอาจใช้ร่วมกันได้เช่น ตูเย็น อ่างล้างภาชนะ หรือการใช้ภาชนะร่วมกัน การจัดพื้นที่ให้เชื่อมต่อกันจะทำให้สะดวกกับการใช้งาน ในปัจจุบันการจัดห้องครัวและห้องเตรียมอาหารสามารถจัดได้อย่างเป็นระเบียบเหมาะสมกับขึ้นตอนการ ทำงาน ประกอบกับมีวัสดุหลาย ชนิดที่สามารถนำมาใช้กับครัวได้อย่างเหมาะสม จึงทำให้รูปแบบของห้องครัว ในปัจจุบันวิวัฒนาการมากขึ้น และเป็นห้องที่สามารถนำมาอยู่ในบริเวณที่พักอาศัยได้อย่างสนิทใจ เพราะความมี ระเบียบ ความสะอาด ความสะดวกสบายต่าง ๆสมบูรณ์

Read More

การออกแบบตกแต่งห้องทำงาน

ห้องทำงาน เป็นห้องกึ่งส่วนตัวที่ผู้อยู่อาศัยในบ้านอาจจะใช้ร่วมกัน เช่น พ่อ-แม่ และลูก โดยต่างคนต่างมีพื้นที่แยกมุมกัน หรือจะเป็นห้องทำงานของพ่อ-แม่ ที่นั่งใจทำงานจริงจังที่บ้าน โดย ปราศจากการรบกวนของลูก ห้องทำงานโดยทั่วไปจะเป็นการทำงานแบบนั่งโต๊ะเก้าอี้ ส่วนการทำงาน เฉพาะทางจะต้องมีการจัดห้องเป็นพิเศษตามสาขาการปฏิบัติวิชาชีพของเจ้าของบ้านนั่น ๆในบริเวณที่นั่งทำงานที่ต้องใช้สายตาอ่านหนังสือ จะต้องมีความ เข้มของแสงเพียงพอ คือ มีประมาณความส่องสว่าง 500 – 700 ลักซ์ และตำแหน่งโคมไฟไม่ส่องด้านหลังคนนั่ง จะเกิดการบังเงาด้านหน้าพื้นที่โต๊ะทำงาน ส่วนบริเวณที่นั่งพักผ่อนสายตา อาจลดความเข้มของแสงลง หรือใช้ หลอดไฟชนิดที่ปรับความสว่างได้ การใช้แสงสว่างธรรมชาติจากช่องเปิดได้ในเวลากลางวัน จะต้องมี การป้องกันความจ้าของแสงแดดจากภายนอกรบกวนสายตา จึงควรจัดทิศทาง ให้แสงแดดเข้ามาจากทางด้านข้าง โดยเฉพาะด้านซ้ายของที่นั่งทำงาน สำหรับ คนส่วนใหญ่ที่ถนัดขวาเพื่อให้สบายตา ไม่ควรจัดให้โต๊ะทำงานหันไปทางหน้าต่างด้านที่มีแสงแดดจ้า หลอดไฟที่เหมาะกับการอ่าน ควรใช้หลอดอินแคนเดสเซนต์หรือหลอดไส้ และหลอดฟลูออเรสเซนต์ ที่สีของแสงใกล้เคียงแสงธรรมชาติ เพื่อให้มองสีวัตถุใกล้เคียงสีจริง และสบายตา และคำนึงถึงความเข้มแสงระหว่างพื้นที่ทำงานกับบริเวณข้างเคียง รอบพื้นที่ทำงานไม่ควรส่องสว่างน้อยกว่า 1/3 ของความส่องสว่างที่โต๊ะทำงานอีกด้วย

Read More

การกำหนดทิศทางของแสงและอากาศภายในตัวบ้าน

การกำหนดทิศทางของแสงและอากาศในตัวบ้านนั้น สถานที่ทุกแห่งจะต้องจัดให้มีลมพัดผ่านและอากาศถ่ายเทได้ สะดวก มีแสงสว่างที่เหมาะสมพอดี ซึ่งการการกำหนดทิศทางของแสงและอากาศในตัวบ้านนี้สิ่งที่จะขาดไม่ได้ก็คือการกำหนดแปลนเฟอร์นิเจอร์ที่จะต้องต้องคำนึงถึงช่องหนำต่างประตู ช่องลม ช่องแสงสว่างต่าง ๆสามารถใช้ประโยชน์ของส่วนเหล่านี้ได้เต็มที่ ควรนำประโยชน์ส่วนนี้มาใช้ให้มากที่สุด เช่น ห้องเขียนหนังสือต้องจัดโต๊ะไว้ริมหนำต่าง เพื่ออาศัยแสงสว่างและจัดให้แสงเข้าทางด้านซ้ายของโต๊ะ จึงถูกทิศทางของแสง ห้องครัวต้องจัดให้มีทางระบายอากาศได้รวดเร็วสะดวก และมีแสงสว่างพอเหมาะกับการทำงาน หรือภายในห้องนอน จำเป็นต้องมีทางระบายอากาศได้อย่างดี เพื่อความสดขื่นของผู้อยู่อาศัยและในปัจจุบันสภาพแวดล้อมด้านอากาศมีปัญหามากเรื่องมลภาวะ จึงมีการแก้ไขปัญหาด้วยการทำที่อยู่ อาศัยให้สะดวกสบาย ใดยการใช้เครื่องปรับอากาศกันมาก ซึ่งทำให้คำนึงถึงแสงและอากาศธรรมชาติกันน้อยลง อย่างไรก็ตามแสงและอากาศก็ยังคงเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องใช้ประโยชน์มาก ถ้าสามารถนำมาใช้ร่วมกับงานออกแบบ เชิงสร้างสรรค์ได้ จะทำให้การอยู่อาศัยนั้นมีธรรมชาติเข้าไปเกี่ยวข้อง ทำให้เกิดความสุขที่เป็นธรรมชาติสมบูรณ์ขึ้น

Read More

การจัดห้องครัวตอนที่ 4

นี่เป็นบทความตอนสุดท้ายในเรื่องของการจัดห้องครัว ซึ่งเป็นตอนที่ 4 ดังนั้นถ้ายังไม่ได้อ่านบทความเรื่อง การจัดห้องครัวตอนที่ 1 ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 นั้นผู้เขียนก็แนะนำให้กลับไปอ่านให้ครบก่อนเพื่อจะได้มีความเข้าใจในเนื้อหาของบทนี้อย่างถูกต้อง ตู้เย็น ถือเป็นส่วนประกอบที่สำคัญสำหรับห้องครัว ซึ่งการจัดวางตู้เย็นต้องสะดวกสำหรับการใช้งานได้ตลอดเวลา และควรวางให้ห่างจากส่วนที่จะได้รับความร้อน เช่นทางต้านที่มีแดดส่องตลอดเวลาหรือวางใกล้เตาไฟ และควรวางให้ห่างจากผนังอย่างน้อยประมาณ 0.10 เมตร เพราะความร้อนที่ต้านหลังตู้เย็นจะได้สามารถระบายออกได้อย่างรวดเร็ว ตู้เก็บของใช้ในห้องครัวเป็นตู้ที่มีความจำเป็นมาก เพราะของใช้ในครัวมีมากมายทั้งชิ้นเล็กและ ชิ้นใหญ่ การจัดเก็บต้องให้มีระเบียบและหยิบใช้ได้สะดวก จัดเป็นหมวดเป็นกลุ่มของการใช้งาน ของใช้ในห้องครัว เช่น หม้อช้าว หม้อแกง กระทะ กะละมัง ช้อน ล้อม มีด ถ้วย ขาม ฯลฯ ขนาดของตู้ควรเป็นขนาดที่สามารถเก็บของได้มีดชิดและเหมาะสมกับขนาดสิ่งของเช่น มีที่แขวนหม้อและกระทะ มีที่คว่ำถ้วยขาม ที่เก็บมีด ที่เก็บช้อน และล้อม ที่สามารถหยิบใช้ได้สะดวก ที่เก็บอาหารแห้งต้องทำตู้ที่ระบายอากาศได้ และ การจัดทำหรือออกแบบตู้เก็บของใช้ในครัว อาจทำในลักษณะเป็นทั้งที่เก็บของใช้และพักวางของบนหลัง ตู้ และใช้เป็นที่จัดเตรียมอาหารได้ด้วย ใดยมีตู้เตี้ยสำหรับเก็บของชิ้นใหญ่ และตู้ลอยสำหรับเก็บของชิ้นเล็ก ๆรวม ทั้งมีที่เก็บอาหารที่ปรุงสำเร็จแล้ว เนื่องจากห้องครัวเป็นสถานที่ปรุงอาหาร […]

Read More